Wala sa women’s magazine ang katotohanan, Inday

Huwag mong hanapin sa mga magasing nagbebenta sa iyong puri at ganda, Inday
Ang mga sagot sa mga bugtong at palaisipang humihinga sa iyong utak at pagkatao.
Wala sa pahina ng women’s magazine,
o aking Inday, ang kagandahan ng iyong pagkatao.

Advertisements