Sangandaan

CROSSROADS

Larawan mula sa squarespace.com

paano kung dumating ang panahon
na muli kayong magtagpo, magkasalubong
kagaya rin noong unang nagtama
ang inyong mga mata, at nanungaw bigla
ang puso sa bintana ng kaluluwa…

babalik pa kaya ang dating tibok
maririnig pa kaya ang dagundong
ng pusong kaytagal na nakulong
sa pananahimik sa isang sulok
dahil sa sakit, hapdi, at kirot…

kirot ng pagwawalay
hapdi na maramdamang
singlamig na ng hatinggabi
bawat haplos, halik, yakap
abo na pusong dating naglalagblab…

paano kung muling magkrus ang mga landas
ano ang alalahanin, ano ang unang gunitang
hahayaang padaluyin sa ilog ng isipan?
ang hapdi, ang kirot, ang sintak ng pagwawalay
o malakas, mabilis na tibo ng puso
na minsang naramdaman
nang magkasalubong sa sangandaan?

alin ang papayagang maghari sa dibdib,
ang umalingawngaw sa sulok ng isip–
ang poot at galit dahil sa naunsyaming pag-ibig
o ang labis na pagkasabik
na muling mayakap ng mga bisig
na minsan, sa isang yugto ng iyong buhay
ay siyang nagpainit sa nanlalamig na kalamnan?

kung bumagyo, bumaha ng mga ala-ala

kung bumabagyo ng mga gunita
gunitang kay tamis at kay pakla,
hayaang lunurin ako ng kanilang pagbaha
lunuring tuluyan ng kanilang pagbaha…

kung bumaha sa isip ng mga larawan mo
larawang tila malaking tukso sa isip at puso
hayaang malunod ako ng mga gunita mo
ng mga gunita mo, hahayaan kong malunod ako.

sapagkat mahirap ang paglimot, oo, kayhirap
laluna’t nakaugat nang malalim sa isip at damdam
parang punongkahoy na nakadipa’t nangangarap
mabuwal man, nabubuhay pa rin basta’t ugat, sa lupa ay lapat…

rason

may iba pa ba
na dahilan
kung bakit
puso’y kumakaba
sa tuwing makikita ka
at lumulukso ito
sa tuwing kapiling ka?
ano pa nga ba
ang rason ng ligaya?
ano nga ba?

Kung ang Puso’y Isang Ibon

Kung ang puso’y isang ibon
Saan pa ito hahapon?
Kundi sa ‘yong punongkahoy
Doon ito paroroon.

Sapagkat wala nang iba
Lunang masusulingan pa
Kundi pugad ng pagsinta
Sa dibdib mo na kayganda.

Kahit pa nga kasalanan
Kandungan mo’y pamugaran
Parusa ng kalangitan
Hahayaan nang lumatay!

Kung puso’y isang ibon
Saan pa ito hahapon?
Doon sa ‘yong punongkahoy
Doon nga po paroroon…