ang baliw*

Carlo Doci’s “Salome and the Head of St. John the Baptist”

“Naririyan na naman ang ermitanyo,” sabi nila. Subalit makapangyarihan ang tinig nito. Hindi mapasusubalian ang hatak ng kanyang pagkatao. Sino nga ba ang dapat maniwala sa taong nakadamit sako, kumakain ng insekto at pulot, at laging nasa ilang? Wala… pero ang katotohanan sa kaniyang tinig, hindi nila mapasinungalingan. Continue reading