Liham para kay Alex

Masama ang loob ko Alex, dahil lumisan kang hindi ka man lamang nagpaalam nang maayos. Pero naiintindihan ko. Marahil, ayaw mo ring makita ang mapapait naming ngiti. Pero tumatarak sa puso ang bawat sandaling nababatid kong hindi na kita makakasama sa pagmemeryenda, sa mga umpukan ng makata at manunulat, sa bagong pahayagang itinayo namin na tiyak, ikatutuwa mo ang pangalan dahil makabayan ka.

Advertisements