Ang FIESTA COLORADA

Dinggin nga ninyo, ang martsa at dagundong sa may dakong silangan ang gawi. Naririyan na ang tunay na tagapaghatid ng balitang anong buti: Alipin ay timawa na’t hindi na muling aalipinin!

Advertisements