Nang mag-ocho-ocho at nag-ispageti ang musikang Pilipino (Isang Kritika sa musikang novelty sa Pilipinas)

Hindi wasto, bagkus isang kapanyayaan, ang manatili lamang sa sabi nang naghaharing-uri na ito ang iyong kultura, samantalang ang katotohanan, siya ang nagpakilala at nagpalunok nito sa kanya. Bunga nito, nananatiling atrasado pagdating sa kaisipan ang kalakhan ng masa. Kaya nga, ang hamon sa ngayon: Dapat na pahalimuyakin sa pamamagitan ng isang mulat na pagsusulong ng tunay na kulturang masa—na isang kulturang rebolusyonaryo o nakapagpapabago at nakapagpapalaya.

Advertisements