Ang ‘Ipuipo sa Piging’ at ang mga agiw sa aklatan

Higit sa alimpuyo ng damdamin ang mga akdang kinipil sa 328-pahinang aklat na “IsP”—tulad ng mga tula ng iba’t ibang uri ng babae’t ina, ang katipunan ng tula ni Diana Galaura Cabote na napa­sama sa kalipunan (“Walang Duda”, pp. 24–34), kagaya rin ng tulang kalipunang isinumite sa akda ni Andang Juan (“Instant”, pp. 36–37).

Sila sa isang sulok ng baryo

Sa hirap ng buhay, maging ang kanayunang dati-rati’y tila hindi nahihipo ng anumang “dumi” ng lungsod, naroon sila at nabubuhay—parang mga ibon, nakahawla subalit nangangarap na makaalpas at guminhawa ang kanilang buhay nang hindi kinakalakal ang mga sarili.