Ang Halimuyak ng Quiapo sa Dilim

MAIKLING KUWENTO

MAHABA pa ang hapon, sa loob niya. Matiyaga siyang naghihintay at panaka-nakang hinahagod ang nangangalay na hita. Uupo sa hagdan ng LRT-Carriedo station. Maninigarilyo, bibilangin ang baryang kanina lamang ay nagpapabigat sa bulsa ng hapit niyang itim na leggings. Pinapawi niya ang ginaw sa usok ng sigarilyo at ng mga sasakyang naantala sa pagtakbo dahil na rin sa pasaway na mga pasahero, mga pedestrian at katulad niyang tambay sa pook na iyon na laging kulimlim, maputik kapag umuulan, mapanghi at masangsang ang amoy. Continue reading

Isang pagbabahaging-diwa hinggil sa panulaan

Ibinidyo ito sa panahon ng produksiyon ng Ipuipo sa Piging, isang aklat-katipunan ng mga tula’t maikling kuwento. Dito, ibinabahagi ng inyong abang lingkod ang ilang paniniwala natin hinggil sa pagtula at sa panatikan, sa kabuuan. Nabanggit dito ang mahusay na peryodista’t makata na si Alexander Martin C. Remollino. Ilang buwan nang patay ang mahusay na makatang ito subalit ang kanyang markang naiwan sa panitikan at progresibong pamamahayag ay tunay ngang hindi na mabubura ng panahon.

Mapupunang may pagka-Marxista (Marxist) ang pananaw na ibinabahagi ng inyong lingkod. Marahil, dahil naniniwala tayo na ang panitikan ay hindi lamang panlibangan kundi dapat itong nagmumulat at nagpapakilos sa mga mamamayan para sa pagbabago.  Sana’y maibigan ninyo. Nakahanda po tayo sa anumang reaksiyon. Maraming salamat po!

100 Makata, 100 Tula ng Protesta, 100 rason kung bakit kailangang lumaya ang bayang Pinoy

TUMITINDI, at patuloy pang tumitindi, ang pingkian ng mga uri (class conflict) sa bayang Pilipino. Napatutunayan ng kaso, hindi lamang ng Asyenda Luisita sa Tarlac at Asyenda Yulo sa Laguna, kundi maging ng napipintong welga sa Philippine Airlines, ng nakaraang demolisyon sa Sityo San Roque sa Lungsod Quezon, at ang patuloy na paglawak ng gawak o pagitan ng mayayaman at mahihirap, ang naturang tunggalian sa pagitan ng pinagpalang mga anak ng diyos at ng uring tila pinagtampuhan na ng tadhana sapagkat mula nang sila’y ipanganak ay nasa pusalian na ng kasaysayan at patuloy pang inilulublob ng ilang naghahari-harian sa lipunang itong balintuwad at balikuko.

***

Humigit-kumulang, 100 araw nang nakaluklok sa Malakanyang ang pinagpala: si Pang. Benigno Simeon C. Aquino III na nagwagi dahil sa popularidad ng kanyang mga magulang. Walang sinumang tao ang makapagtatatwa ng katotohanang ito. Dahil bayani kung turingan ang mga magulang — sina dating pangulong Ma. Corazon Sumulong Cojuangco vda. de Aquino at dating Benigno Simeon Aquino Jr. — dapat ding ituring na bayani, tagapagligtas, matuwid ang anak. ‘Ika nga, it’s in the genes; dumadaloy sa dugo ni Noynoy ang dugo ng matuwid at mahusay na pinuno ng bayan.

Nitong nakaraan lamang, bumisita si Pang. Aquino sa Amerika. Kagaya ng ibang naging mga pangulo ng Pilipinas — mula kina dating Heneral Emilio Aguinaldo hanggang kay Noynoy nga — hindi tayo nakakawala sa anino ng Amerika. Pinakamahigpit nating alyado ang Amerika. May tulong na magmumula sa Amerika na pakikinabangan ng maraming Pilipinong gutom at uhaw sa pagbabago at pag-unlad. May magandang plano ang Amerika para sa bansang may 7, 107 pulo at lunod sa kahirapan. Laging mahusay ang dating ng Amerika. Parang nalimutan nating ang Amerika ang nagpasimula ng isang madugong giyerang pumatay sa 250,000 sibilyan, ang pangunahing nagbawal sa paglaladlad ng bandila ng Pilipinas sa tagdan, at nagpasok ng napakaraming kasunduang hindi naman papabor sa mga mamamayan kundi sa negosyanteng dayuhan. Mabuhay ang Amerika! Mabuhay ang mamamatay-taong gobyernong nakaluklok sa malaking musoleo sa pusod ng Washington, D. C. na naglunsad ng mga giyerang agresyon at pumatay ng daan-daang libo sa ngalan ng kapayapan at paglaban sa terorismo (kuno), pero sa katapus-tapusan, kaya pala nanggiyera ay dahil kinakapos ang suplay ng kanilang langis na nagpapatakbo sa kanilang empresa’t industriyang labis-labis kung magluwa ng mga produkto na ibabagsak naman sa mga bayang atrasad at pipilitin, dadahasin, tatakutin, babalitiin ang braso para lamang bilhin ang kanilang sobrang produkto – na nalalaman naman nating lahat – na dahil walang buwis, pumapatay sa lokal na negosyo at agrikultura na pinapatungan naman ng sangkaterbang buwis at kung anu-anong bayarin ng bangkaroteng gobyerong tuta ng gobyernong Amerikano. Mabuhay ang Amerika! Aysusmaryosep!

***

Dahil hindi naman tumutugot sa paglaban ang inaaping bayang Pilipino – kahit pa nga matagal bago makita ang tagumpay – patuloy rin ang paglulunsad ng makasining na opensiba ng mga artista’t manunulat na Pilipino na nakikilahok sa naturang pakikibaka para sa pambansang demokrasya at tunay na kasarinlan.

Noong isang taon, panahon ng pamamayagpag ng rehimeng Ma. Gloria Macaraeg Macapagal-Arroyo nang ilunsad ang Tulagalag (tulang naglalagalag), isang proyekto ng Kilometer 64 Poetry Collective, na suportado naman ng iba’t ibang organisasyong pansining at pampanitikan na may makabayang layunin: Artists’ Response to the Call for Social Change and Transformation (Artists’ ARREST), College Editors’ Guild of the Philippines (CEGP), Kamanyang, Sinagbayan, atbp.

Ngayon, inaasaang may 100 makata buhat sa iba’t ibang sektor ang makikilahok sa proyektong 100 tula, 100 araw ni P-Noy na nakauwi na sa kanyang pagrereport sa napakabuti at napakabanal na gobyernong Estados Unidos. Lalamnin ng tula ang analisis o pagtatasa sa nagawa ng pangulo sa loob ng 100 na pananatili niya sa puwesto.

Unang 100 araw pa lamang, makikita na natin ang patutunguhan ng ating bayan. At hindi naman ito matututulan ninuman sapagkat nandudumilat ang katotohanan na kagaya ng iba pang naging lider-lideran ng bansa, ang pambansang soberanya at patrimonya ang laging puhunang pansugal sa pautang na ibibigay ng Amerika at iba pang imperyalistang bansa. At siyempre pa, dahil utang iyan, dapat bayaran — hindi ni Noynoy — kundi ng naghihikahos-kumain-dili at natuto nang magputang sambayanang Pilipino.

Mabuhay ang gobyerno! Mabuhay ang liderato! Aysusmaryosep!

LRP @ 40

LRP, Isinalarawan

Napagawi ako kahapon sa paboritong tindahan ng mga aklat diyan sa panulukan ng Timog at Tomas Morato, pagtapos kong magsanay sa pagsusulat at pakikipanayam, buong maghapon (pakitingnan ang aking paskil kahapon) hinggil sa HIV. Nakapukaw sa akin ng pansin ang dalawang librong naging bahagi ng talaan ng aking binabasa noong panahong nasa kolehiyo pa ako’t nagsisimulang maging radikal habang nagsusulat sa isang progresibong pahayagan na pinaglingkuran ko nang mahigit kalahating dekada bago ako nalipat ng trabaho bilang public information officer sa pinakamalawak na alyansa ng mga unyon ng mga manggagawa/empleyado/trabahante/suwelduhang kakaning-itik sa gobyerno.

***

Taong 1970 nang maisaaklat ang isang mahabang sanaysay hinggil sa kasaysayan ng lipunan at himagsikang Pilipino na naserye noon sa Philippine Collegian sa ilalim ng pangalang-sagisag na Amado Guerrero – na nagkataon palang pinakamataas na lider ng kilusang komunista rito sa Pilipinas, nang muling itatag ang Partido Komunista ng Pilipinas (Marxista-Leninista-Maoista) noong 1968 – ang Lipunan at Rebolusyong Pilipino (LRP) o Philippine Society and Revolution (PSR) sa Ingles. Komprehensibong pag-aaral ito sa katangian ng lipunang Pilipino bago pa man lumunsad ang mga mananakop dito sa ating bansa.

Aminado akong nagitla ako na makita sa isang eskaparate ng mga libro hinggil sa agham panlipunan (social sciences) ang LRP/PSR na dati’y itinuturing na dokumentong underground dahil ito ang pangunahing batayan ng pag-aaral ng isang aktibistang nagnanais na makilala at mailapat ang teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kanyang pakikibaka. Nalalaman naman nating hindi legal, bagaman wala na ang batas sa subersiyon sa bisa ng Batas Republika Blg. 7636 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na naging hepe ng Philippine Constabulary noong araw.

Bagaman legal nang maituturing ang pagiging kasapi ng CPP dahil sa pagkakabasura sa batas, hindi pa rin pinapayagan nang buo at husto sa Pilipinas ang pagyakap sa ideolohiya ng komunismo. Sapagkat ang bawat komunista ay rebolusyonaryo at ang bawat rebolusyonaryo ay naghahangad ng radikal na mga pagbabago sa kaayusan ng kanyang lipunan upang gawin itong mas demokratiko, ayon sa kanilang pananaw.

Binili ko ang libro na nagkakahalaga ng P75.00 kasama ang librong sumusuhay rito, ang Makibaka para sa Pambansang Demokrasya na isinulat din ni Jose Ma. Sison na siyang hayag na katauhan ni Amado Guerrero. Nagkakahalaga naman ang Makibaka (pinaikling pamagat ng aklat) ng P95.00. Hindi na nakapanghihinayang dahil ang dalawang librong ito ang itinuturing na mahahalagang dokumento sa isang bahagi ng kasaysayan sa Pilipinas – ang paglaganap ng kaisipang Marxista sa bansa.

***

Apat na dekada at minamahalaga pa rin ng bawat aktibistang nabibilang sa balangay ng N.D. (National Democrats) ang LRP. Hitik kasi ito sa impormasyong nakasuso mismo sa kasaysayan ng lahing kayumanggi, alalaong baga, ang mga Pilipino. Bilang isang palabasa, nakita ko ang kahalagahan nito para maunawaan ang ilang kawing ng kasaysayang malabo sa akin noong una at naikintal (inculcate) sa akin ang halaga ng pag-aaral ng kasaysayan at paglalapat ng teorya nito para maunawaan kung bakit nga ba ganito ang kalagayan ng ating lipunan sa kasalukuyan.

Mayroong isang mas maikling bersiyon nito: ang Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino o MKLRP.

Magandang mga babasahin kahit pa sabihin nating ito ay itinuturing ng iba na subersibo at marahas. Sapagkat ang karunungan minsan ay nakukuha lamang sa mararahas na karanasan dahil dito tayo natututong lumaban at ipaglaban ang ating mga karapatan at kagalingang matagal nang ipinagkakait sa atin ng lipunan, partikular niyaong naghaharing mga uri.

At natuklasan kong mayroon na pala itong kaagapay na video.

***

Kahit na sabihing lumipas na ang 40ng taon, hindi pa rin naluluma ang nabasa ko sa mga dahon o pahina ng LRP/PSR. Naririyan pa rin ang mga suliraning nagpapahirap sa mga mamamayan na kailangang masolusyunan. Kung paano? Kayo na, sa inyong sarili, ang mag-aral at tumuklas.

HIV at iba pang pagmumunimuni

KAGAGALING ko lamang sa isang palihan (workshop) para sa mga mamamahayag – sa radyo man o peryodiko o sa internet man – na naglalayong bigyang halaga ang kasensitibuhan ng pag-uulat hinggil sa sakit na human immunodeficiency virus o HIV.

Sumisirit na ang bilang ng taong nagtataglay ng virus at sumisirit din ang diskriminasyon laban sa kanila sa pag-aamalang sa kaimoralan kung kaya nakukuha nila ang sakit.

***

Matagal na akong nagsusulat nang hinggil sa kalusugan at ang ilan sa kanila, mayroong mukha. Subalit tila walang mukha ang people living with HIV (PL-HIV) dahil tinatabingan ito ng kung anong kulapol na singkutin ng mga alapaap sa tuwing nagbabanta ang isang mapangwasak at makabawing-buhay na bagyo.

***

Ayon sa pinakahuling estadistikang nagmula mismo sa Department of Health, nito lamang Hulyo 2010, umabot na sa 131 na ang pasyenteng nagtataglay ng virus na ito. At kung susumahin ang datos mula Enero hanggang Hulyo 2010, aabot na ito sa bilang na 940. Isang nakababahalang trend, sabi nga ni Bb. Amara T. Quesada, opisyal pamproyekto ng non-governmental organization na Action for Health Initiatives, Inc. na siyang nagbigay sa amin ng palihan.

Apat (4) hanggang limang (5) kaso, ulat ni Quesada, ang naitatala ng DOH kumpara sa nagdaang mga taon (mulang 1984 hanggang 2000) na ang isa kada tatlong araw lamang ang naitatalang kaso. Hindi rin mabatid ng mga eksperto kung bakit bigla ang pagtaas. Naghahagilap pa sila ng paliwanag. Dahil ba ito sa pagkakapasa ng batas hinggil sa AIDS (acquired immunodeficiency syndrome, ang huling yugto ng pagkakaroon ng HIV)? O dahil marami sa mga kababayan natin – babae, lalaki, bakla, tomboy, kabataan, at yaong may kaedaran na sa tinatawag na risky behavior o asal na nagsasapanganib sa kanila na magkaroon ng ganitong sakit na walang kalunasan at taglay-taglay nila habambuhay?

Subalit binigyang punto ni G. Joel Mendez, isa sa naging tagapagdaloy ng palihan na dinaluhan ng humigit-kumulang 20 kasapi ng midya sa Kamaynilaan (tanging ako lamang ang nagrerepresenta ng panlalawigang peryodiko na ilulunsad pa lamang sa darating na buwan, kaya abangan…), ang huli (practicing risky behavior) ang pangunahing salik kung bakit nagkakaroon ng HIV ang isang malusog na tao – anuman ang kanyang kasarian at katayuan sa buhay.

***

Nakatutuwang makatalamitam (makausap) ang matatapang-na-humantad na mga taong nagtataglay ng HIV na sina Humphrey, ate Ellen at ate Tina. Sila ngayon ang nagsisilbing ilang mukha, sa napakaraming mukha ng taong nagtataglay ng HIV na sa bawat araw ay humaharap sa pagkutya at panghuhusga ng makikitid na pag-iisip. Makasalanan kasi sila, sabi ng iba, kung kaya sila nagkaroon ng ganyang kagrabeng sakit. At sino sa atin ang hindi makasalanan? Sino sa atin ang hindi mapagpaimbabaw o ipokrito(a)? Sino sa atin ang walang bahid ng sala sa ating mga kaluluwa’t mga puso?

“Huwag kayong humatol, para hindi kayo hatulan… dahil ang takalang ginamit ninyo ay siya ring takalan na gagamitin sa inyo,” sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo (Cf. Lucas 6:37).

“Bakla kasi sila, imoral kung kaya nagka-HIV.” Maaring sabihin ng ilan. Hindi ang kabaklaan ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng sakit. Nagkataon lamang na mga binabae sila’t nasalinan ng sakit. Pero hindi ang pagkatao nila ang batayan kung bakit sila nagkasakit – nasalinan sila ng sakit dahil sa isang gabi o tanghali o araw ng pagkakamali na hindi pinroteksyunan ang sarili na nakipagtalik o kaya naman ay aksidenteng nakagamit ng isang panturok o ineksiyong nagamit ng isang taong may HIV.

***

Sa palihang iyon, nakita ko ang kawalang kaalaman ng karamihan sa mga kasama ko sa hanapbuhay hinggil sa sakit at kung paano dapat itrato ang taong nalalinan ng sakit. Matatandang peryodista’t komentarista subalit sablay pa rin sa etika at paggamit ng wika. Bagaman sinasabing nagsipagdalo na sila ng iba’t ibang palihang katulad nito, nakatingin pa rin sila sa datos at kung gaano kasensasyunal ang isyu na maaari nilang gamitin para tumaas ang puntos (ratings) ng kanilang programa at dumami ang benta nila ng kanilang diyaryo. Nakalulungkot. Subalit ganoon talaga ang umiiral na kalakaran – nakasusulukasok, nakakarimarim, di-makatao.

***

Nagpapasalamat ako, sa ngalan ng Inang Bayan at maging ng isa pang pahayagang aking pinaglilingkuran, ang PINAS: The Filipino’s Global Newspaper, sa mga taga-Achieve: kina Amara, Joel, at Leslie Arididon-Tolentino na hindi ako tinantatanan sa kate-text. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan, na bagaman agwatan na ang ating mga edad, ay naging magiliw pa rin sa bagitong hindi na bagitong tulad ko.

***

Hindi ko maiwasang tulaan ang mga taong nakilala kong nakikibaka at matapang nakikihamok sa kanilang karamdaman, kalakip ang pakikibaka’t pakikihamok din nila sa mapanghusga at mapangmaliit nating lipunang pinatatakbo ng may bulok at balikukong isipan.

At kapag naalis na ang lambong…

natatago kayo ngayon sa dilim
ngunit bukas ay aalisin inyong mga lambong
upang mabati ninyong may maaliwalas
at nakangiting mga mukha
ang kagintuan ng araw.

wala nang mang-aalipusta sa inyo
dahil kayo’y nagtataglay
ng tíbô ng sakit na tila ba isang sumpang
sumasaklot sa inyong buong pagkatao.
dalisay ang inyong mga kaluluwa
mapagmahal ang inyong tumitibok
at nakararamdam na mga puso
subalit itinuturing nila kayong inuuod na mga bangkay

bunga ng kabalighuan ng pag-iisip
na pinapaypayan ng kamangmangan
at kaipokrituhan niyaong nagkukunwang mga pantas
na namumunini sa pawis at dugo ng nagsisipagpunyagi
alalaong baga ang lahi ng mga ulupong na nasa mga asyenda’t
mga palasyo, nasa edipisyo ng dapat na nangangalagang gobyerno
kung kaya patuloy ang pagkulapol sa inyo
ng nang-aaglahing mga bansag:
imoral, makasalanan, mga pinarusahan ng Maykapal!

kung mapagtatanto lamang nila
na kayo’y mga tao na may pusong nagmamahal
at dahil nga nagmamahal ay malalim kung masugatan
ng mga sundang at mga balaraw
ng mahahayap na mga bansag
na unti-unting bumabasag
sa pagkatao ninyong malakristal.

hayaan ninyo –
sa pagdating ng araw ng katubusan
ng buong sambayanan
mula sa kuko at pangil ng halimaw
na nagpapaandara sa kasalukuyang kaayusan
ay maaalis din ang lambong
na tumatabing sa inyong mga mukha
at inyong hahagkan sa simoy ng pang-umagang hangin
ang isang bukas na ginto’t punumpuno ng pagmamahal…

Lungsod ng Antipolo, Set. 23, 2010

Nalathalang una sa FilipinoWriter.com, sa blog ng may-akda.

Ang ‘Ipuipo sa Piging’ at ang mga agiw sa aklatan

Mahigit na apat na dekada na ang nakali­lipas nang mailathala ang unang kalipunan ng mga akdang masasabi nating nakapagpabago sa mukha ng panitikang nasusulat sa wikang pambansa—ang “Mga Agos sa Disyerto” nina Efren R. Abueg, Dominador B. Mirasol (RIP), Rogelio L. Ordoñez, Edgardo M. Reyes at Rogelio Sikat (RIP).

Ngayon, muling binulabog ang tila natutulog na mundo ng panitik nang ilunsad kamakailan lang ang isang ­aklat-kalipunan ng mga tula at sanaysay na binubuo ng 32 makata’t manunulat na nabi­bilang sa iba’t ibang henerasyon ng panitikang Pilipino: ang “Ipuipo sa Piging (IsP).”

Mapangahas, kung hindi man talagang radikal ang na­ging layunin ng pagtitipon, paglalathala at pamamahagi ng “IsP.” Sabi nga ng publisador nitong si Atty. Fermin S. Salvador na nakabase nga­yon sa Estados Unidos, “Ang ‘Ipuipo sa Piging’ ay isang pagtatangkang makapaghatid ng pag-asa sa sambaya­nan. May iba pang tinig para sa lahing Pilipino. May iba pang hanay ng mga manunulat.

Naniniwala si Salvador na ang “IsP” ang maaaring magbigay-daan o maglinis ng daan para sa isang maaliwalas na bukas ng panitikang Pilipinong patuloy na inilalako bilang mapagkakikitaang kalakal lamang at hindi bahagi ng paglilinang ng isang makabago at makabayang kaisipan.

Higit sa alimpuyo ng damdamin ang mga akdang kinipil sa 328-pahinang aklat na “IsP”—tulad ng mga tula ng iba’t ibang uri ng babae’t ina, ang katipunan ng tula ni Diana Galaura Cabote na napa­sama sa kalipunan (“Walang Duda”, pp. 24–34), kagaya rin ng tulang kalipunang isinumite sa akda ni Andang Juan (“Instant”, pp. 36–37).

Matalas na komentaryong panlipunan ang birada sa mga tula nina Pia Montalban (“Bertud at Iba Pang Berso Rojo”, pp. 39–42); “Salu­ngat sa Agos” ni Ed Nelson R. Labao (pp. 51–70); “Ikaw na Inilubog sa Anestisya” ni Dennis Espada (pp. 116–135); “Tulong” (Tulang Bugtong) ni Danny Diaz; “Sunny Side Up” ni German Gervacio (pp. 151–158); samantalang lasap at ramdam mo ang mapapait na obserbasyon sa lipunan ni Kris­toffer Berse sa kanyang “Mga Marka ng Bahala.”

Ilan lamang ang mga nabanggit sa wasiwas ng hanging nakapaloob sa mga pahina ng “IsP.” At marami ngang umaasa, na kahit ang ibang kawing ng hangin-ng-buhawi’y parang mahinang tampal lamang sa sistema, na ang dumi sa lansangan ng panitikan ay tuluyang mapawid at maiwala ng hampas ng “Ipuipo sa Piging.”*

*Nalathala sa PINAS: The Filipino’s Global Newspaper. Maraming-maraming salamat sa aking mga editor, partikular kay Sel Barlam-Bautista at kay Manny de la Cruz sa paglalathala ng munting libro-repasong ito.

Media at ang Pambansang Kaunlaran

[N. B.: Naisulat ito bilang lecture sa hindi natuloy na panayam sa Polytechnic University of the Philippines (PUP) College of Communication noong bandang 2004. May binagong bahagya para sa paglilimbag na ito. – N. S. B.]

Introduksiyon

Ang media ang itinuturing na pinakamalakas na institusyong sosyal na nagtataglay ng kapangyarihang lumikha ng isang opinyong makapagpapabago sa kasaysayan ng bansa. Noong panahon ng Unang Kilusang Propaganda, bago ang Rebolusyong 1896 ni Bonifacio, nakalikha na ng isang malaking pitak sa kasaysayan ang media, sa anyo ng mga diyaryong limbag kapwa sa Pilipinas at sa Espanya na nagbunsod ng isang di-mapipigilang rebolusyong sosyal.

Sa kasalukuyang panahon, ang papel ng media sa pagsusulong ng isang pambansang pagbabago sa pamamagitan ng paghuhubog ng isang esensiyal na opinyon publiko, at maging ng pagbabagong hubog sa umiiral na pilosopiya at sikolohiyang panlipuna ay hindi na maitatatwa lalo pa’t naging ugat ang eskalasyon ng kampanyang pagpapatalsik sa dalawang itinuring na mga kontrobersiyal na pangulong Ferdinand Edralin Marcos noong 1986 at Jose Ejercito (Joseph Ejercito Estrada) noong 2001 na nagluklok sa dalawang babaing lider na naging impluwensiyal, kapwa sa pagsusulong umano ng pambansang demokrasya at kalayaang sibil sa Pilipinas—Corazon Cojuangco Aquino noong 1986, at Gloria Macapagal-Arroyo noong 2001 at ngayong 2004.

Media ang naging instrumento ng mga nasabing makasaysayang pangyayari sa bayang Pilipinas at, sa ganang palagay, Media rin ang siyang makapagsusulong (sana) ng isang makabuluhang pagbabago sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang makapagtaguyod ng isang demokratikong sistema ng pangmasang edukasyon at pagpapalaganap ng impormasyon: Na magiging batong-tuntungan naman ng iba pang sangay ng gobyerno upang lumikha ng polisiyang papabor sa kalakhan ng mamamayan.

Media: Isang Depinisyon

Media ang kolektibong katawagan sa mga entidad o institusyong tagapagbalita: radyo, telebisyon at diyaryo na nadagdagan ng dalawa pang anyo, ang pelikula at Internet. Tri-Media ang pinakapopular na katawagan sa kasalukuyang porma ng Media: telebisyon, radyo at diyaryo. At ang tatlong ito ang siyang sinasabing pinakamakapangyarihang institusyon pagdating sa pagtuturo, pagpapaalam at paghuhubog ng isang kamalayang panlipunan.

Sa literal na pakahulugan, ang Media ang nagsisilbing tagapamagitan ng dalawang ibayong entidad pulitikal na partikular sa bansa: Burukrasya at ang kalakhan ng mamamayang siya namang nagsisilbing paunang tapagtaguyod ng anumang produktong iniaalok ng Media, partikular na ang impormasyon sa porma ng balita, patalastas at paglilibang.

Media bilang isang industriyang kumikita

Isang industriyang nilikha ang Media upang kumita. Ang isang negosyanteng tulad ng mga Lopez, Gokongwei, Gozon at iba pa, sa larangan ng brodkasting ay nagtayo ng mga pasilidad ng pagbabalita upang kumita.

Hindi maitatatwang sa Pilipinas, ang malalaking estasyon ng radyo, telebisyon at maging ang mga ahensiyang wires at on-line news broadcasting na nauuso sa kasaluyan ay pag-aari ng mga kilalang Media tycoons: Lopez para sa ABS-CBN Holdings, Inc.; Tony Cojuangco para sa ABC-5; Gozon para sa GMA 7.

Sa kabilang banda, pag-aari naman ng iilang tao rin, partikular ng mga mayayamang negosyanteng Intsik ang mga pahayagan: Robina Gokongwei-Sy ng Summit Publishing; Dante Francis Ang ng The Manila Times at ng Sunday Times Magazine, kabilang na dito ang tabloid na Kabayan; Teodoro Locsin, Jr. ng Today. Maibibilang na rin dito ang mga Lopez dahil sa kanilang ABS-CBN Publishing na itinuturing na ikalawa ngayong nangungunang tagapaglathala ng magasing panlibangan tulad ng Chalk na ang pangunahing target ay mga kabataan; Metro Magazine; at iba pa.

Bagaman may mga entidad na maituturing na pag-aari ng Estado, unti-unti na rin itong ginagawang empresa (enterprise) upang kumita ang gobyerno. Ang National Broadcasting Company (NBN 4), ang Intercontinental Broadcasting Corporation (IBC-13), ang Radio Philippines Network (RPN-9), at ang  Philippine News Agency (PNA) na humahawak naman ng mga Philippine wires; at iba pang estasyon ng radyo na pag-aari ng Estado ay pawang mga institusyon ng pagbabalitang nilikha upang pagkunan ng kita at gayundin, upang maging sangay propaganda ng pamahalaan.

Ngayon, unti-unti ang nabanggit—gaya ng NBN 4, RPN 9 at IBC 13—ay unti-unti nang isinasapribado dahil sa kawalan nang kumita ng mga ito, para sa gobyerno.

Ayon sa isang primer na ipinalabas ng National Peoples’ Media and Press Center of the Philippines, Inc. (NCPM), nananatili ang mga institusyon ng mas Media sa kamay ng iilang mga mayayaman o may kakayanang makabili ng prangkisa o pahintulot buhat sa gobyerno at makabili ng mga kagamitan tulad ng mga computers para sa layout at online broadcast, papel, makinang pang-imprenta at iba pa. Ibig sabihin isang kumikitang industriya ang Media.

Multibilyong piso kung tutuusin ang industriya ng Media. Dito masasabing may napakalaking potensiyal na mamuhunan ang isang tao upang kumita. Datapwa, dahil na rin sa monopolistikong kalakaran sa ganitong uri ng empresa, marami rin ang pahayagang nagsasara at mga estasyong nalulugi at tuluyan nang hindi nakapag-eere.

Nariyan ang dating Philippine Post, Manila Shining Star, at ang Metro Sun Star na dati’y nakikipagsabayan sa malalaking diyaryo tulad ng Philippine Daily Inquirer, Manila Bulletin at Philippine Star.

Media bilang panlipunang institusyon

Bagaman masasabing ganoon ang kalakaran, nananatili pa rin ang impresyon na ang Media ay siyang sentro ng serbisyo publiko at isang institusyong sosyal o panlipunan dahil nakapokus ang kalakhang bahagi nito sa pag-alam at pagpapakilos ng tao.

Kung susuriin, naging isang bahagi ng sosyal na gawain ng tao ang Media dahil ang lahat ng mamamayan ay umaasa sa impormasyong hatid ng Media at ang mga impormasyong ito ang siyang nagagamit ng tao para sa kanyang pang-araw-araw na gawain.

Sa mga magsasaka halimbawa, ang programa hinggil sa wastong pag-aalaga ng baboy, pagpapalago ng palay at pagpapanatili ng isang palaisdaan ay magiging malaking tulong para sa sariling ekonomiya o kabuhayan.

Nakalilikha din ang midya ng isang malayang pagpasok ng mga impormasyong kailangan para maipakilala ang isang batas na babago sa takbo ng buhay ng mga mamamayan. Kung titingnan, obligado ang Lehislaturang magpatalastas sa diyaryo na may pambansang sirkulasyon bago maipatupad ang batas.

Media Bilang Pampulitikang Insitusyon

Hindi maihihiwalay ang Media sa pulitika. Ito ang siyang tinaguriang ikaapat na bahagi ng estado (fourth estate of the state) na siyang lumilikha naman ng di-nasusulat na batas panlipunan.

Nagaganap ito sa pamamagitan ng ahitasyon na isinasagawa ng Media sa panahon na kailangan ng isang pagkilos. Halimbawa, ang kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada na ang Media ang siyang naging sanhi ng pagpapakilos na malaking bilang masa para mapatalsik ang dating pangulo sa poder at mailuklok ang kanyang bise-presidente, si Gng. Macapagal-Arroyo.

Kung titingnan, may kapangyarihang pansarili ang Media tulad ng hindi magagawa ng gobyernong pilitin ang sinumang Media practitioner na ibunyag ang kanyang pinagkunan ng impormasyon.

Gayundin naman, sa kabilang banda, ang Media ang siyang pinakamainam na instrumento ng propagandang pampulitika lalo na sa panahon ng eleksiyon. Ito rin ang siyang nagsisilbing daluyan ng ilang pampulitikang gawain tulad ng mga paglilitis na dapat makita ng madla, ang pagaanunsiyo ng bagong mga batas at maging ang ulat ng mga ahensiya ng gobyerno sa bayan.

Media at Edukasyong Panlipunan

Tatlo ang batayang katungkulan ng Media sa lipunan: tagapagmulat o agitator, tagapagpangkat o organizer at tagapagpakilos o mobilizer. Nagaganap ang tatlong nabanggit sa pamamagitan ng paghuhubog ng isang opinyon publiko.

Ang opinyon publiko ang itinuturing na isa sa pinakamalakas na kapangyarihan ng mamamayan bukod sa pagluklok ng isang pinuno ng pamahalaan. Naiaanyo lamang ito sa pamamagitan ng Media: Ang impormasyon o edukasyong natatanggap ng isa sa Media ang siyang nagiging batayan ng kanyang pagsusuri at kanyang pagkilos lalo na sa mga napapanahong isyu.

Ayon kay Ma. D’Jay D. Lazaro, executive director ng NCPM at isa sa mga desk editor ng Remate Tonight, may ginagampanang mahalagang papel ang Media sa pagpapakilos ng mamamayan upang tumugon sa isyu.

Noong panahon ng kampanya kontra-Marcos (1986) malaki an g naitulong ng Media upang maganap ang unang Rebolusyong Edsa na sinundan, matapos ang 15 taon ng Ikalawang Rebolusyong Edsa (Edsa II) na siya namang nagpatalsik si dating Pangulong Estrada.

Nitong nakaraan, ang pagkakahantad sa Media ng kalagayan ni Angelo dela Cruz ang siyang nagpakilos sa mamamayan upang puwersahin ang administrasyong Macapagal-Arroyo upang makipagnegosasyon, paalisin ang tropang Pilipino sa Iraq at iwaksi nang pansamantala ang ugnayang Pilipinas at Estados Unidos upang mailigtas ang buhay ng binihag ng Overseas Filipino Workers (OFW).

Hindi na bago ito sa usapin ng pagpapakilos ng masa sa pamamagitan ng ahitasyon (agitation) ng Media o dyornalismo. Bago ang Rebolusyong 1896 at bago ang proklamasyon ng Rebolusyonaryong Gobyerno noong 1898, naging daluyan ng impormasyon at edukasyong pangmasa ang mga diyaryong La Solidaridad at Diyaryong Tagalog ng Kiluasang Propaganda at Katipunan na siya namang nakahikayat sa kalakhan ng mamamayan upang humingi ng panlipunang pagbabago: pulitikal, ekonomikal at edukasyonal.

Kaya nga, nakasentro pa rin sa isang di-maitatangging gawaing sosyal ang Media: ang tinatawag na serbisyo publiko sa anyo ng pagpapaalam sa masa kung ano ang nasa likod ng mga pangyayari at pagpapaliwanag sa kanila ng ugat ng tunay na pangyayari.

Ito naman ang siyang huhubog sa isang polisiyang kapaki-pakinabang (kung sakali) sa buong sambayanan.

Kabalintunaan sa kasalukuyang kalakarang Media sa Pilipinas

Hindi maiiwasang dahil nga sa pribadong industriya ang Media, nasasagkaan nito ang gawain ng Media bilang instrumento ng pambansang pagbabago. Madalas na nasasala ang mga balita at impormasyong nakararating sa tao.

Patalastas o anunsiyo ang siyang bumubuhay sa mga institusyon ng Media. Humigit-kumulang sa tatlo at kapat (¾) o higit pa ng kinikita ng Media ay mula sa kanilang patron o mga advertisers.

Naririyan ang kompanya nina Eduardo Cojuangco, ang San Miguel Group of Companies, na siyang pinakamalakas na tagapagpasta ng anunsiyo sa mga diyaryo at telebisyon maging sa radyo. Nariyan ang minu-minutong anunsiyo ng kanyang produktong serbesa, karne, at iba pang produktong buhat sa kanyang kompanya at mga subsidaryo.

Dahil sa utang na loob ng mga may-ari ng kompanya ng Media sa isang tulad ni Danding, nasasagkaan ang ilang mga impormasyong dapat na malaman ng publiko.

Nang isinusulat ito, mayroong nagaganap na malawakang welga ngayon sa San Miguel Beer warehouses sa Kalookan, Pureza sa Sta. Mesa, Maynila, Makati at Cubao na may malaking implikasyon sa kabuhayan ng nakararami dahil humigit-kumulang sa 10,000 o higit pa ang mawawalan ng hanapbuhay at madaragdag sa 13.7% ng kawalang trabaho.

Noong nakaraang eleksiyong 2004, hindi nabunyag sa kahit saanmang estasyon ang lihim na kasunduang Arroyo at Cojuangco sa kontrobersiyal na Coco Levy Fund. Ilan lamang sa mga Media entities ang kumagat sa balita at sa dakong huli, namatay ang isyu. Nanalo pa rin si Pang. Gloria Macapagal-Arroyo sa kabila ng eskandalo.

Dahil naman sa pag-aari ng mga Lopez ang Meralco, Maynilad at iba pang industriyang may kinalaman sa konstruksiyon, telekomunikasyon o samakatuwid, utilidad (utilities), napagtatakpan ang ilang balita ng pagsasamantala ng mga ito sa sambayanan.

Mahigit sa P19 na bilyon ang sobrang singil ng Maynilad Water Services na nakapailalim sa Benpres, Inc., ang grupo ng kompanya ng mga Lopez ang hindi naiulat sa Media. Hindi ito ibinalita sa mismong ABS-CBN at lumabas lamang sa mga kalabang estasyon sa pagpupursigi ng ilang grupong cause-oriented. Gayunman, mayroong dahilan ang kabilang estasyon kung bakit nito “kinagat” o ibinalita ang isyu: ang kita mula sa mga advertisers dahil sa buyability ng istorya at siyempre pa, pambala nila ito laban sa kalabang istasyon.

Ibig sabihin, ang pagkagat ng GMA-7 ng mga Gozon at Duavit ay bahagi lamang ng kanilang “corporate scheme” at hindi talaga pagkiling o pakikinig at pagpapalaganap ng isyu ng masa.

Ang napipintong di-makatarungang pagtaas ng singil sa NLEX (North Luzon Expressway) na hinawakan ng Benpres Holdings Inc. na ipinagkasundo sa gobyerno. Hindi ito nailabas kahit saan mang diyaryo maliban sa ilang mga alternative Media entities tulad ng Pinoy Weekly, Bulatlat.com, at Southern Tagalog Exposure.

Bilang isang ideolohikal na aparato kapwa ng Estado at ng Masa

Dahil sa napakalakas na impluwensiya ng Media, isa itong maituturing na aparatong ideolohikal o tagahubog ng kaisipang pambayan. Nakapaloob dito ang pagpapalaganap ng isang popular na kultura, popular na demokrasya at iba pang ideolohiyang nakakawing sa sinasabing pilosopiya ng nakaaangat.

Sabi nga ni Louis Althusser, sa kanyang diskursong “Ideology and Ideological State Apparatuses: Notes Toward Investigation” (1969), ibinilang niya ang Media bilang isa sa mga aparatong represibong ideolohikal ng estado. Ibig sabihin, tuwiran man o hindi, may tiyak na kontrol ang Estado (na ngayon ay pinamumunuan ng mga burgis at naghaharing-uri) sa mga entidad sa Media at ito naman ang siyang humuhubog sa kaisipan ng masa.

Ang kaisipan namang ito ang siyang humuhubog sa opinyon ng taumbayan hinggil sa mga isyu:

 • sa sosyoekonimiko at sosyopulitikong relasyon ng mga nasa lipunan

Nahahati ang Pilipinas sa limang espisipikong uri (class) ang lipunang Pilipino:

 • 1% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas ang mga itinuturing na panginoong maylupa at burgesyang komprador. Sila ang karaniwang nagmamay-ari ng kalakhang yaman ng bansa, kasama na ang pangunahing industriya: kuryente, tubig, Media at mga empresa.
 • 1% ang nabibilang sa pambansang burgesya: sila ang saray (strata) ng burgesya na nasa gitna ng malakibg burgesyang komprador at petiburgesya. Mga negosyante silang nagnanais ng makabansang industriyalisasyon at saklaw ng kanilang interes ang maliliit na pagawaan, pangingisda, maliitang manupaktura, katamtamang pangangalakal (medium trade) at negosyo sa transportasyon, at intermedyang industriya.
 • 8% ang mga itinuturing na petiburges: kabilang dito ang mga guro, estudyante, mga propesyunal na maliit ang kita, empleyado at mababang opisyal ng gobyerno o burukrasya, gitnang magsasaka (middle peasant o nagmamay-ari ng di-gaanong kalakihang lupang sinasaka), ekspertong tagayaring kamay, karpintero-kontratista, mangingisdang may sariling bangkang de-motor at kagamitan, at bihasang manggagawang may mataas-taas na sahod.
 • 15% ang mga manggagawa
 • 75% ang mga magsasaka o tagapagbungkal ng lupa.

Hindi madalas na naipakikita ang ganitong pagkakahati-hati sa lipunan, bagaman may ilang nagsasabing malayo ang agwat ng pamumuhay ng mga mayayaman at mga mahihirap, kapwa sa kalungsuran at kanayunan.

Sa pagitan ng mayaman at mahirap, ang mga mayayaman ang lumilitaw na tagalikha dahil sila ang may kakayanang makapagmay-ari ng mga industriya. Subalit, kung titingnan, ang mga manggagawa at magsasaka kasama ang iba pang nasa 99% na porsiyento ng populasyon ang siyang may kakayahang makalikha ng masasabing kabuhayan ng bansa.

Madalas na hindi ito naipakikita sa Media. Ngunit, madalas na ipinakikita ang malaking agwat ng kabuhayan ng mga mayayaman at mahihirap sa mga pelikula, palabas at mga dokumentaryo.

 • ang konsyumerismo at ang pagpapalaganap ng kulturang popular (na mapaminsala)

Ipinalalaganap ng popular Media ang isang kulturang nakabatay sa pagbili (consumerism). Dahil sa may kakayanan ang mga petiburges at mga nasa bahaging “nakaaangat” na bumili, patuloy ang pagpapalaganap o pagpopopularisa ng mga bagong produkto (mga kosmetiko halimbawa) upang hikayatin ang masa na bumili.

Gayundin naman, pinalulutang ng Media ang isang uri ng malabsang kulturang ipinaampon sa masa bilang kanyang sariling kultura. Nariyan ang mga pelikulang porno, mga nakasasakit na gag shows at iba pa.

 • popular na demokrasya

Nasa mukha rin ng Media ang balintunang relasyong pampulitika tulad ng mga huwad na repormang ipinapalaganap ng gobyerno.

Binubusog ang tao ng mga pangako buhat sa mga pulitiko sa pamamagitan ng pag-eere nito sa Media. Bagaman mayroong mga kongkretong proyekto, hindi ipinalalabas ng Media dahil sa sensura ng gobyerno ang kapalpakan ng mga proyekto. Hal. Ang mapaminsalang polisiya ng globalisasyon at pribatisasyon.

Bagaman may sinasabing may kalayaan sa pamamahayag, maraming mga mamamahayag ang sinasagkaan ng karapatan sa pamamahayag.

Ang unos sa industriya ng Media

Bagaman may kabalintunaan, hindi rin maiiwasang binabayo rin ang sinasabing demokratikong identidad at gawain ng Media.

 • Sensura at sariling-sensura (self-censorship)

May ilang mga pahayag at mga balitang hindi naipalalabas dahil hindi pinapayagan ng editor o ng tagapaglathala na mailabas.

Malaganap ang ganitong kaso sa mga diyaryong kinakandili ng mga maimpluwensiya. Bilang utang na loob, maraming mga impormasyon ang nananatili na lamang nakatago at hindi nailalathala.

Marami ring kasong “minamasahe” ang mensahe dahil na rin sa “utang na loob”. Ang dapat malathala’t hindi nailalathala.

 • Korupsiyon at pang-ekonomikong suliranin

Marami na ring mga taong Media ang napipilitang “ikalakal” ang sarili upang masapatan ang kita. Maraming mga korespondent sa probinsiya maging sa kalungsuran ang nagiging PR na lamang ng mga pulitiko at mga korporasyon. Gayundin, pinipiling ipagbili ang prinsipyo upang magkaroon ng sapat na salaping panustos sa sarili at sa pamilya.

Marami kasing mga Media practitioners sa mga lalawigan ang kumikita lamang ng P1,500 isang buwan o mas mababa pa.

 • Pagsupil sa karapatang mag-unyon

Tulad ng iba pang empresa, may ilang mga pahayagan at mga estasyon ng telebisyon at radyo ang nagtatayo ng unyon: gaya rin ng ibang unyon ng mga manggagawa, bawal ang welga, dinadaya ang CBA (Collective Bargaining Agreement) at sinusupil ang karapatang mag-unyon.

Ayon sa ulat ng Bulatlat.com, kasalukuyang nagtatanggalang ngayong 2010 ng mga empleyado ang ABS-CBN Internal Job Market. Ang puntirya nila: mga opisyal at kasapi ng unyon.

Ginagawa nila ito para tuluyang maisakatuparan ang balak ng ABS-CBN na tuluy-tuloy na kontraktuwalisasyon sa hanay ng kanilang manggagawa, nang sa gayon, ay kaunti lamang ang kanilang “gagastusin” kung pag-uusapan ang pagbabayad sa benepisyo at sahod ng kanilang mga manggagawa.

 • Hindi makatarungang mga batas

Sa panig ng pamamahayag pangkampus, ang Campus Journalism Act of 1991 (Republic Act 7079) na nagdulot ng pagsasara ng mga publikasyong pangkampus tulad ng Ang Pamantasan.

Kasama rin din dito ang pagpapaigting o pagpapabuti sa batas sa libelo at paninirang-puri (slander) na karaniwang ginagamit upang masensura ang karamihan sa mga mamamahayag.

 • Karahasan

Mula 1986, sa panahon ng pananauli diumano ng demokrasya, 55 mamamahayag na ang pinaslang (may nagsabing umaabot na raw sa 137; hindi pa kabilang ang di-nauulat.

Ang Media, ang pambansang pagmumulat at ang kaunlaran

Kung mahahamig, maaring magamit ang Media, gaya nang nasabi bilang isang progresibong instrumento ng pagbabago.

Dito papasok ang sinasabing “alternative Media” o mga entidad na kontra popular na Media na naghahantad ng tunay na kalagayan ng lipunan at naghuhubog ng isang esensiyal na opinyon publiko.

Dahil sa lakas ng Media na makahubog ng isip ng madla, maaring gamitin ito upang tuwirin ang kabaluktutang ipinalaganap sa pamamagitan din ng Media.

Narito ang mga halimbawa:

 1. Ang isang balita halimbawa tungkol sa pag-aalsa ng magbubukid sa Timog Katagalugan ay maaring tanggapin bilang isang balitang pangkaraniwan. Subalit ang pag-ugat nito bilang isang suliraning panlipunan, alalalong baga ang relasyon ng kapangyarihan sa pagitan ng mga magbubukid at panginoong maylupa ay higit na magbibigay linaw sa manonood o mambabasa upang maunawaang ang balitang nabasa, napanood o napakinggan ay isang malinaw na indikasyon ng umiiral na hindi patas na relasyong pangkapangyarihan sa kasalukuyang lipunang Pilipino.

Ang pag-aalsa ng mga magbubukid ay malinaw na tatanggapin bilang tugon sa isang di-makatarungang patakaran hinggil sa pag-aari ng lupa. Dito, mapakikilos ang nakararami upang ipagtanggol at ipaglaban ang tunay na repormang agraryo. Mapupuwersa ng gayong mga pagkilos ang gobyerno upang baguhin ang bulok na sistema sa paghahati-hati ng lupain at pagpapaunlad ng buhay-bukid.

 1. Sa pamamagitan ng isang dokumentaryo ng paghahantad sa paglabag sa karapatang pantao, tulad ng nagaganap sa Timog Katagalugan, agad na maaksiyunan ang kasong tulad ng kina Eden Marcellana at Eddie Gumanoy na pinaslang ng mga militar.

Ang paghahantad ng korupsiyon sa gobyerno at pagsisilbi ng isang entidad ng Media sa sambayanan ang makapagpapabago sa gobyerno. Pinakamagandang halimbawa nito ang pagpapatalsik sa diktadurang Marcos at ang pagpapanauli ng demokrasya.

Kongklusyon

 • Pahapyaw lamang ang nabanggit sa itaas. Kung itotodo ang potensiyal ng Media bilang instrumento ng edukasyon at paglilinaw, makalilikha ang kasalukuyang lipunan ng mga pagbabagong esensiyal at progresibo para sa pangkalahatan.
 • Sa tunay na Media ng masa magmumula ang mga mabubuting panukalang pangkabuhayan sa pamamagitan ng paghahantad ng kontra-mamamayang polisiya sa kabuhayan, na isasagawa naman ng tunay na demokratikong gobyerno na hindi naman malabong maabot ng Pilipinas at ipapatupad nang walang pag-aalinlangan;
 • Ang mapanuring Media ang siyang susugpo sa korupsiyon ng gobyerno at siya namang magtuturo sa mamamayan kung paano kumilos bilang paglaban sa kabalintunaang ito;
 • Ang Media bilang institusyon o edipisyo ng demokrasya ang siyang magpapalaganap ng tunay na kahulugan ng demokrasya at magsusulong nito; at
 • Ang tunay na Media ang siyang magiging katulong ng tunay na demokratikong pamahalaan sa pagsusulong ng isang maayang bukas na may malayang impormasyon at isang edukasyong masang nakapagpapamulat at nakapagpapalaya.

Talasanggunian:

Althusser, L. (1966). “Ideology and Ideological State Apparatuses,” Lenin and other Essays.

Iba’t ibang balita sa peryodiko, telebisyon at internet

National People’s Media and Press Center of the Philippines, Inc. (2002) Primer on Media.