dapit-hapon

Nagkatitigan sila, minsan isang dapit-hapon. Tumahip ang dibdib sa kaba. Nakaramdam ng pagkasabik, ng kung anong kilig. Ngunit agad nagbawi ng tingin. Pareho silang napakagat-labi…

Kamatayan sa Isang Lungsod

Malakas ang wangwang ng mga pulis. Usyoso, kabikabila. Bulungan. “Nakita na lang patay, bumubula ang bibig. Pero hindi raw alam kung sino ang lumason,” sabi ng isa.