Guro

Ang guro ay wala sa mga paaralan O kaya naman ay nasa laboratoryong Sinlamig ng hatinggabing walang bituin. Wala sila sa mga librong mali-mali ang teksto Na… Read more “Guro”

LRP @ 40

Kahit na sabihing lumipas na ang 40ng taon, hindi pa rin naluluma ang nabasa ko sa mga dahon o pahina ng LRP/PSR. Naririyan pa rin ang mga suliraning nagpapahirap sa mga mamamayan na kailangang masolusyunan. Kung paano? Kayo na, sa inyong sarili, ang mag-aral at tumuklas.

Ang ‘Ipuipo sa Piging’ at ang mga agiw sa aklatan

Higit sa alimpuyo ng damdamin ang mga akdang kinipil sa 328-pahinang aklat na “IsP”—tulad ng mga tula ng iba’t ibang uri ng babae’t ina, ang katipunan ng tula ni Diana Galaura Cabote na napa­sama sa kalipunan (“Walang Duda”, pp. 24–34), kagaya rin ng tulang kalipunang isinumite sa akda ni Andang Juan (“Instant”, pp. 36–37).

BUROL

NAKADADALOK ang amoy ng bulaklak at kandilang pumupuno sa buong bulwagan ng may kalakihang paburulang iyon sa Maynila. Tahimik ang lahat maliban sa pangilanngilang anasan ng mga nakikiramay. May kumikibot ang mga labi sa pagdarasal na laan para sa kaluluwa ng yumao. Tila kumakalansing ang kanilang mga rosaryo, puti at itim. May abala naman sa pag-aturga sa dumarating na bisita: nagbibigay ng makakain at maiinom; may nag-aakay ng nakikiramay sa pinakikiramayan.