Guro

Ang guro ay wala sa mga paaralan O kaya naman ay nasa laboratoryong Sinlamig ng hatinggabing walang bituin. Wala sila sa mga librong mali-mali ang teksto Na… Read more “Guro”

Hati

Nagkakahati-hati ang bayan kong malaon nang tigib ng ligalig, ng hirap, ng lumbay. Bagaman may ilang saglit ng tuwa, marami ang oras ng pighati. pusong may lamat… Read more “Hati”

Balintuwad

Muling pinabangon ang mga bangungot,
ng nagdaang pilit na ngang nililimot,
Bugtong kang hindi mahirap makita ang sagot,
Isa ka kayang banat, na sablay ang hugot?