Ang Tao at ang Dagat

Higit na mababaw
ang alon
ng dagat
kung ihahambing
sa puso ng tao.

Advertisements