Guro

Ang guro ay wala sa mga paaralan O kaya naman ay nasa laboratoryong Sinlamig ng hatinggabing walang bituin. Wala sila sa mga librong mali-mali ang teksto Na… Read more “Guro”

Sa Mga Desaparacidos*

At hanggang hindi ko kayo nakikita
Ipagtitirik ko kayo ng kandilang pula, Na ang dilang apoy ay walang maliw na pagasa
Na mayayakap din kayo sa wakas, sa panahon ng ating paglaya!