“Distansiya”

Ngunit, tunay nga na masakit, makirot
Na makitang pagsusuyuan tila ba magtatapos
Subalit kagaya ng kasabihan, na sa bawat unos
May araw na sisikat, may bahagharing susulpot…