4th Floor

stainless_steel_railings

Ang larawan sa ay binagong bersiyon ng larawang matatagpuan sa http://anchorbridge.com/uploads/images/marine-industry/stainless_steel_railings.jpg

Inaabangan ko ang hapon dahil iyon lamang ang pagkakataon na nakapaguusap tayo ng kung anumang bagay na ibig nating pagusapan. Doon kita nakikitang masaya, ngumingiti maging ang kayumanggi mong mga mata. Doon kita nakakapiling nang matagal-tagal. Kahit patakas, kahit patago. Ayos lang.  Continue reading

kuwentong Edsa

Gumuguhit sa gunita ang ilang habi ng kasaysayan. Subalit ang tanong ay gaano nga ba ito kahalaga sa nagmamadaling mga paa na laging ang habol ay pangarap at ang pantaboy sa kalam ng sikmura? (Larawan ng Edsa mula sa Wikipedia.com)

Gumuguhit sa gunita ang ilang habi ng kasaysayan. Subalit ang tanong ay gaano nga ba ito kahalaga sa nagmamadaling mga paa na laging ang habol ay pangarap at ang pantaboy sa kalam ng sikmura? (Larawan ng Edsa mula sa Wikipedia.com)

Sumagitsit, sumalampak sa espalto ang naghihingalong bus samantalang humalik sa island ang nabanggang kotse. Overspeeding, nagmamadali ang lahat — mga gulong, ulap, usok, alikabok, talampakan. Baka mahuli sa pupuntahan, sa usapan, sa lihim na pook-tipanan. Baka mabawasan ang kita kapag ba Continue reading

Ligaw

Hindi mapakali ang isip niya. Ilang ulit niyang nirepaso ang mga pangyayari: ang kanilang unang pagtatagpo, pag-uusap, paghihiwalay. Ano nga bang talaga ang bumabagabag at nagpapagulo sa isip niya? Siya ba o ang isiping hindi na sila maaring magkita at magkasama pang muli dahil kapuwa silang may sarisariling mga mundong ginagalawan? Lalong lumaki ang gawak ng sagot at tanong, parang labirinto tuloy ang buhol ng isip at damdamin niya… nakalilito, nakaliligaw…

 

 

 

ang baliw*

Carlo Doci’s “Salome and the Head of St. John the Baptist”

“Naririyan na naman ang ermitanyo,” sabi nila. Subalit makapangyarihan ang tinig nito. Hindi mapasusubalian ang hatak ng kanyang pagkatao. Sino nga ba ang dapat maniwala sa taong nakadamit sako, kumakain ng insekto at pulot, at laging nasa ilang? Wala… pero ang katotohanan sa kaniyang tinig, hindi nila mapasinungalingan. Continue reading