Sagimsim

lamp post
Larawan mula sa https://www.freeimageslive.co.uk/images006/street-lighting.jpg. (No copyright infringement intended. Used under Fair Use Policy)

Napalingon ako nang may kumislot na anino sa dilim. Sa palagay ko, isang guni-guni, isang kaisipang dumaraan sa malikot kong utak. Nagpatuloy ako sa paglakad.

***

“Huwag kang tutuloy riyan, delikado,” paanas na sabi ng tinig.

Napahinto ako. Nanayo ang mga balahibo sapagkat wala namang kasabay sa paglakad. Maghahating-gabi na noon, at ang eskinitang iyon ay lagi’t lagi namang tinatalunton ng aking mga paa.

“Guni-guni,” aniko sa sarili.

At muli, inihakbang ang mga paa sapagkat kailangan ko nang makauwi.

***

Nangingintab ang patalim na tangan niya, na natamaang bahagya ng liwanag buhat sa posteng may kalayuan sa aking kinatatayuan.

blogNangatal ako sapagkat para bang hindi ko na aabutin pa ang bukangliwayway sakali ngang ako ang puntirya ng wala-sa-wisyong may hawak ng balisong.

Kumakabog ang dibdib, ibig kong tumalilis subalit hindi maigalaw ang mga binti. Parang itinulos na kandila sa ibabaw ng nitso, para bang nauupos ako.

Subalit walang kaginsa-ginsa’y kumaripas ng takbo ang taong may hawak ng patalim na halos magkandarapa pa, at nabitawan pa ang hawak na beinte-nuwebe.

“Sabi ko sa iyo,” anang malamig, malalim na tinig, “huwag ka nang tumuloy. Delikado.”

Napalingon ako, at ang nabanaagan ko ay isang babae, maputla, malalim ang mga mata at ang mga paa’y hindi sumasayad sa lupa. Hindi ako nakakibo…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s