Bayanihan at Iba Pang Mga Diona

Bayanihan

Damayan ng madla,
Sa oras ng sakuna,
O! Kaiga-igaya.

***

Kapag ang Pinoy/Pinay ang Umibig

Pusong tapat umibig,
Nakahandang magtiis,
Lahing sakdal ang dikit.

***

Pusong OFW

Nakahandang magdusa,
Maláyô sa kanila,
Mabigay lang ang pita.

***

Tingî

Tindahang sari-sari,
Bili ay kakaunti,
Sanay sa unti-unti.

***

Sugal

Isang masamang gawi,
Na kapag nahirati,
Lugmok ka sa pighati!

***

Sugal 2

Hilig ay sapalaran,
Sana ay huwag ganyan,
Magsumikap sa buhay…

***

Piyesta

Lahat ay pagdiriwang,
Sa bayang minamahal,
Pati bùrol ng patay!


Ang naturang mga diona ay naisulat bilang isang lahok sa Saranggola Blog Awards 7.

Saranggola 336x280

Pasasalamat sa sumusunod na mga sponsor:

dplogonew lionsmall logo_dmci rotary club of south triangle taragis-jpg-logo

Author: Sigliwa

Isa lamang ordinaryong miron at mapangarapin si Noel Sales Barcelona na nagnanais magsulat ng hinggil sa kaniyang nasaksihan, naramdaman, at higit sa lahat, kaniyang mga napagtanto.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s