Sa Mga Desaparacidos*

Ang orihinal na larawan ay mula sa http://newsball.com/wp-content/uploads/2013/07/2071402-male_shadow.jpg
Ang orihinal na larawan ay mula sa http://newsball.com/wp-content/uploads/2013/07/2071402-male_shadow.jpg

Hahanapin pa rin kayo
Saanmang sulok.

Gagalugarin ko mga lugar
Na minsang inyong pinuntahan–

Mga pagawaang obrero’y hukot
Sa maghapong pagkayod.

Mga palayang pinagyaman
ng magbubukid na kumpis ang tiyan.

Makutim na estero’t maruming ilog
na naging tahanan ng maralitang taga-lungsod.

Mga minaha’t trosohang
malawak na libingan ng trabahanteng aliping kanin.

Oo, hahanapin pa rin kayo
Saan mang lugar na maaaring pinagdalhan sa inyo–

Sa mga kampo ng militar
Sa mga puntod na walang pangalan
Sa mga gubat at kasukalan

At hanggang hindi ko kayo nakikita
Ipagtitirik ko kayo ng kandilang pula

Na ang dilang apoy ay walang maliw na pagasa
Na mayayakap din kayo sa wakas, sa panahon ng ating paglaya!


* Mga bigla na lamang nawala…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s