Ano Nga Ba ang Pag-ibig?

Photo courtesy of http://quizilla.teennick.com/
Photo courtesy of http://quizilla.teennick.com/

Nararahuyo tayo, nabibihag ng kaisipang
nauukol sa pag-irog ng magkatipan,
ng nakaluluhang mga salaysay
ng mga pangakong sa katamisan, nilalanggam…

Hindi natin masisisi ang sarili,
ang ibang tao, ang balana
kung sila’y kinikilig, nangingiti
sa tuwing napaguusapan ang romansa.

Sapagkat likas sa tao ang umibig
Likas sa tao, kagaya ng mga hayop
na maghanap ng kabiyak, ng kaniig
ng masisinta, ng makauulayaw, ng maiirog…

Subalit ang puso, doon nga lang ba tumitibok?
Na maikakahon ang salitang pag-ibig
sa pagsintang sintamis, nanlalagkit gaya ng pulot?
Gayon na nga lamang ba ang pag-ibig?

Na ang puso’y laging maghahanap ng kabiyak?
Na ang pagibig, pagsinta’y para lamang sa nangangarap
sa nagpapantasyang bawat panahon ay singsarap
ng hanging nalalanghap sa tabing-dagat?

Ngunit ano nga ba ang pag-ibig?
Ngunit ano nga ba ang pagsinta?
Ito ba ay ang pagtawa o ang paggibik,
Ito ba ay nararanasang kinig at kilig,
sa tuwing maglalapat-labi sa isang halik,
sa tuwing magsasalikop ang bisig sa bisig
sa panahon ng paguulayaw sa malamig na silid?

Ano nga ba ang pagibig?
Ano nga ba ang pagmamahal?
Ano nga ba ang pag-irog?
Ano nga ba ang pagsinta?

Ayon sa Propeta:

“Kung ako’y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa’t wala akong pagibig, ay ako’y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa’t mapalipat ko ang mga bundok, datapuwa’t wala akong pagibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapuwa’t wala akong pagibig, ay walang pakikinabangin sa akin.”[1]

Ang pagibig ba ay bugtong
Na matagal bago matugon?
O palaisipan na iba ang himatong,
Na hindi lamang kilig ang dulot niyon?

Maraming mukha ang pagibig:

Kalansing ng barya sa baso ng pulubi.
(Na ang bagol na limos, sa puso nanggaling)

Yakap ng ina sa sanggol na ipinaghehele
(Na may dasal sa puso, na lumaki siya na mabuti)

Bulwak ng dugo ng isang bayani
(Katuwirang bayan muna, bago ang sarili)

Bibig na laging bumubulong ng isang panalangin
(at may pagkilos na lakip ang bawat ‘Amen’)

Matatag na paninindigan sa kung ano ang matuwid
(Hindi papayag na magipit, taong maliliit)…

Ang ang talaan natin ay patuluy-tuloy…

Pagibig ay isang malalim na balon
Hindi naglilikat, patuloy ang pagbalong.
Sapat sa sarili, sa lahat ng panahon
Matapos man ang daigdig, magpapatuloy iyon…

[1] 1 Corinto 13: 1 – 3, Ang Dating Biblia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s