Paalala sa Sarili

Photo from http://www.lakearrowhead.com/img/roads/road.jpg
Photo from http://www.lakearrowhead.com/img/roads/road.jpg

Bibig mo man ay bumula sa sanlaksang nobena
At ang utak ay makulta sa pagsasaulo ng talata
Sa makapal mong Bibliya—
Nakataul ang iyong pananampalataya
Kung wala itong kalakip na gawa.[1]

Kamangyanan mo man ang iyong altar
At palpalan ng bulaklak ng sampagita
Ang iyong mga santo at santa—
Hindi nito maisasalba ang iyong kaluluwa
Sapagkat hindi hain, kundi habag ang ibig Niya.[2]

Walang silbi ang iyong limos
Sa nanlilimahid ng musmos
Kung sa puso ay hindi taos.
Sapagkat Kaniyang natataros
Ang laman ng isip mo’t iyong niloloob.[3]

Kaya nga, ang loob mo’t diwa
Tuwirin at huwag maging hidwa.
Ikawing ang puso sa Pagibig na Dakila
At nang sa Landas ng Katuwiran
Ay doon nga mapunta.[4]

[1] Santiago 2: 26

[2] Mateo 12: 7

[3] Ecclesiastes 17:15 – 16

[4] Isaias 35:8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s