4th Floor

stainless_steel_railings
Ang larawan sa ay binagong bersiyon ng larawang matatagpuan sa http://anchorbridge.com/uploads/images/marine-industry/stainless_steel_railings.jpg

Inaabangan ko ang hapon dahil iyon lamang ang pagkakataon na nakapaguusap tayo ng kung anumang bagay na ibig nating pagusapan. Doon kita nakikitang masaya, ngumingiti maging ang kayumanggi mong mga mata. Doon kita nakakapiling nang matagal-tagal. Kahit patakas, kahit patago. Ayos lang. 

Subalit nang hapong iyon, naging higit na malinaw sa akin–at maging sa iyo–kung ano tayo.

Katulad ng mga aninong unti-unting nagbabago ng posisyon dahil sa paglubog ng Haring Araw, sa bahaging iyon ng isang unibersidad sa Maynila, nakikini-kinita na natin ang magiging pagbabago sa buhay-buhay natin–at maging sa ating ugnayan, o sa kung anumang mayroon tayo.

“Ilang buwan na lang at graduate ka na,” sabi ko.

Katahimikan ang sagot mo.

Niyakap kita nang bahagya at sinuklian mo ang yakap ko ng isang napakatamis na ngiti.

Biglang tumunog ang telepono mo. Siya ang tumatawag.

“Bababa na ako. Sandali lang,” sabi mo sa kaniya na alam kong kanina ka pa hinahanap at nakatitiyak ako na asar na asar na siya paghihintay, sa pagkainip, sa paghahanap sa iyo.

Ngunit pinili mo, na kahit ilang minuto, manatili ka sa yakap ko.

Gusto kitang halikan noon pero hindi maaari. Iginagalang ko ang kasagraduhan ng iyong mga labi.

Hinipo ko na lang ang tungki ng iyong ilong. Napangiti ka. Dumila ka pa nga, parang paslit na nakikipaglaro sa kapuwa niya bata.

Muli kitang niyakap, habang patuloy ang paglakas ng kabog ng aking puso… (at sa iyo rin, siguro).

Muling tumunog ang telepono mo.

“Sige na. Baka naiinip na iyon,” sabi ko sa iyo. Kitang-kita ko sa mga mata mo ang lungkot.

Bago ka bumaba sa railings na kinauupuan mo, muli kitang niyakap, inayos ang iyong buhok.

Tinungo mo ang elevator. At sa pagsara ng pinto niyon, batid ng puso kong may nagwakas na istorya sa aking buhay…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s