Saglit

Tila baga nawala ang lahat ng bagay na nasa paligid niya, invisible at ang tanging naroroon ay siya at ang isa pang anino.
Sa pagpasok nila sa kanikanilang mga templo, sa lagablab ng apoy ng kanilang marubdob na pagnanasa na kanilang panginoon ngayong pinagaalayan ng lahat ng sampalataya — ay naramdaman niya ang kahungkagan.

Bagaman tumugon ang kaniyang katawan at isipan sa bawat hugot at baon, sa bawat bayo na nakapagpapayanig, nakapagpaparko sa kaniyang katawan at nakapagpapabukas ng lahat ng kaniyang kamalayan ay para bang uling na nagbabagang unti-unting nagiging abo ang lahat.

Sa huling "Ohhhhhhhhhhhhh!" at sa pangwakas na mga "Ahhhhhhhhhhh!" at sa bawat deskripsiyon ng kasarapan ng ginagawa nilang ritwal sa munting kuwartong iyon ng isang kilalang otel sa Maynila — ay para bagang lumipad ang kaniyang isip at kaluluwa sa kung saang sulok ng uniberso. Naghahanap iyon ng kung anong bagay na makakapitan sapagkat nalulunod na nga siya ng kabalintunaan…

Lagi na lang bang ganito? ang tanong niya sa sarili. At sa pagbabalik ng kaniyang kamalayan ay makikita niyang tulog ang kaniyang kapatong kanina. Pagmamasdan niya iyon — oo kilala niya sa pangalan at sa kilos at sa galaw subalit hindi na niya kilala sa kaniyang kalooban.

Lahat ay pawang misa — ritwalistiko’t walang laman, hungkag na para sa kaniyang espiritu. At dahan-dahan siyang kumilos, inalis nang marahan ang bisig na nakayapos sa kaniya at nagtungo sa banyo para magbanlaw kahit sandali.

At walang kalansing ay nagbihis siya, lumabas ng pinto, sumakay sa elevator at parang lumilipad na tinungo ang lansangan sa harap ng otel, sumakay ng taksi at ayaw na niyang lumingon…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s