Lolong

Binitag ka nila dahil ikaw raw ay kriminal, isang salot sa latian na pinanahanan ng mga Tao. Ipiniit kang mag-isa at tila baga nilamon ka ng lungkot. At sa paglatag ng lambong ng dilim sa buhay mong kaylungkot, ang nananatiling tanong (na sa may pusong may kurot): Kailan kaya mabubuhay nang malaya ang tulad mo na walang karahasan at walang takot?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s