Lilo*

Minsan ang puso’y ibig maglaro. Ibig na sumampa sa pader ng ibang paraiso. Isang malakas na hatak ng dalahirang puso (at nagiinit na puson) — ano nga ba ang naguudyok sa isa na maglilo?

* pagtataksil o treachery sa Ingles.

One thought on “Lilo*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s