lapit, dulog

walang ibang hangad ang puso at kaluluwa ko, kundi ang umugnay sa Mataas. tila nawala na ang talas ng tula ko, ang natira ay ang talim ng paglilimi sa nagaganap sa mundo — hindi na sa sipat ng isang galit na aktibista kundi isang nagmamahal na lumalakad sa landas ng kapaitang ang krus ay kababaw-babaw. kawaan nawa’t patawarin ang aking kaluluwa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s