danas

Upang maging mabisa raw ang pagsasalaysay, dapat daw na maranasan ang pait at saklap ng buhay. Paano pa kaya makapagkukuwento ang damdaming halos hindi na makagulapay sa hambalos at hampas ng sigwa ng buhay? Kung sa bagay, sa bawat bayo ng unos ay nasusubok ang katatagan; sa bawat pagkawasak, mayroon ding pagkabuo.

Advertisements

One thought on “danas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s