Niño Jesus

Isang bata ang namatay sa ligaw na bala ilang linggo bago ang Iyong pista. Subalit sang-angaw silang namamatay, nagdurusa, binababoy sa ngalan ng tubo at kalakal. Hahanapin Mo kaya sila gaya ng Iyong mga magulang nang mawala ka’t sukat at matagpuan sa Jerusalem, kasama ng mga Pantas sa Batas ni Moises? O kami kaya ang dapat na tumagpo sa kanila’t katulad ng pagsayaw ng mga nakadamit nang makulay sa imahen mo ay ibahin namin ang indak ng kanilang buhay?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s