Nazareno

Nakatingala at nagmamakaawa ang mukha ng itim na Nazareno. Ngunit hindi habag ng pusong hungkag ang ibig niya kundi tubig na nagmumula sa puso’t kaluluwa, na papatid sa kaniyang uhaw, na magbibigay-tuldok sa kaniyang dusa. Subalit tila walang magbigay sa kaniya. Kaya nga ang krus na pasan, hindi mabitiw-bitiwan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s