2012

Maraming dapat lingunin sa nagdaang taon. Subalit ang pagbuhay sa nakaraan ay pagbuhay sa patay. Para itong paghihimala sa mga buto at kalansay; matapos na bumangon, muling babalik sa hukay at tanging maiiwan — multo at sangsang na lamang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s