Nasaan ang puso mo, o Israel?

Hear ye the words of this covenant, and speak unto the men of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem; And say thou unto them, Thus saith the LORD God of Israel; Cursed be the man that obeyeth not the words of this covenant,  Which I commanded your fathers in the day that I brought them forth out of the land of Egypt, from the iron furnace, saying, Obey my voice, and do them, according to all which I command you: so shall ye be my people, and I will be your God: That I may perform the oath which I have sworn unto your fathers, to give them a land flowing with milk and honey, as it is this day. Then answered I, and said, So be it, O LORD. – Jeremiah 11: 2 – 5, King James Version (Cambridge Ed.)

 

Umiiyak dugong tumigis sa lupa

Ng mga sanggol at musmos na walang malay.

Nagugutom sila sa iyong kabutihan, o Israel—

Ano’t nagpapatuloy ka sa iyong walang kabuluhang pagsamba?

Ulinigin mo nga, o Israel, ang sabi ng Panginoon mong Dios

Na ang pagsambang katanggap-tanggap sa kaniya’y ganito:

Na alisin ninyo bahid ng dugo sa inyong mga kamay[1]

At gawin ninyong may katarungan inyong mga hatol.

Datapwa, hindi kayo nagsisisunod

Bagkus inyong iniibig inyong mahahalay na pita—

Ang kasakiman para kubkubin ang ibang bayan.

Kaya nga pangangalatin nga kayo

Kagaya ng ginawa noong una at ginagawa ninyo ngayon

Sa mga mamamayan ng Palestina.

Sapagkat walang habag iyong puso o Israel,

Ay hindi ka rin naman kahahabagan.[2]


[1] Isaias 1: 15

[2] Santiago 2: 12 – 13

Author: Sigliwa

Isa lamang ordinaryong miron at mapangarapin si Noel Sales Barcelona na nagnanais magsulat ng hinggil sa kaniyang nasaksihan, naramdaman, at higit sa lahat, kaniyang mga napagtanto.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s