Tagulaylay kay Tia Tanaka

Tia Tanaka, isang adult actress (larawan mula sa internet)

Hindi ko maisip, mahinuha
Ipasisimsim mo, iyong bango
Sa mga Adang hindi kilala
Sa bago mo lamang nakatagpo.

Kunsabagay, o, Tia Tanaka
Isa ka lang sa mga biktima
Ng luningning ng huwad na tálâ,
Mula sa ilaw, mga kamera.

Ibig mo, kagaya rin ng iba
Matupad ang mga ninanais—
Buhay na kayrangya at kaysaya
Para sa iyo’t sa iniibig.

Sa bawat indayog ng balakang
Sa impit mo na mga halinghing
Na pakiwari, hinuwad lamang
Himig ng malungkot na awitin!

Batid ko, kahit ‘di mo usalin—
Bawat pagwalay sa kaniig
Oo, Tia, hinahanap mo rin
Yapos nitong tunay na paggiliw!

 

Advertisements

One thought on “Tagulaylay kay Tia Tanaka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s