Siete pecados capital*

“Seven Deadly Sins” by Pieter Bruegel the Elder (ca. 1500s)

1

Apoy at alab
Sumusupok na ganap
Sa kaluluwa

2

Habhab, habhab ka
Hanggang ‘di makahinga
Hukay ang punta

3

Kahig at kahig
Wala nang kabusugan
Puso ay patay.

4

Higaang mahal
Katawang walang kilos
Hirap ang sunod

5

Halamang dilig
Pinag-ugat sa dibdib
Poot at galit.

6

Sundang sa dibdib
Labis na pagkainggit
Anay at niknik.

7

Tore ni Babel
Ang tingin sa sarili
Gunaw ang uwi.

Lungsod ng Antipolo, ika-30 ng Hulyo 2012

————

* Pitong (7) kasalanang nakamamatay, 7 deadly sins

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s