Ang mangangalunya

larawan mula sa internet

May humaltak sa buhok niya, may sumampal sa kaniya, may kumalmot. Ang damit niyang puti ay halos magahak dahil sa paghalbot. Ano’t narito siya sa madlang kahihiyan samantalang nasa katahimikan siya ng tinatawag niyang tahahan…

“Nakita namin ang babaing ito! Napakaharot! Napakalandi! Nakikisiping sa di niya asawa! Dapat sa kaniya’y patayin ayon sa batas ng bayan natin!” sabi ng isang nag-aakusa sa kaniya sa harap ng lalaking iyon, na nakaupo’t nagmamasid.

“Dapat! Batuhin! Patayin! Bawal mabuhay ang nangangalunya!”

Sumulat ang lalaki, sa pamamagitan ng daliri, sa lupang nasa harapan niya. Hindi na mabasa ng kaniyang namumula, hilam sa luha at dugong mga mata dahil sa sakit at hirap na dinanas niya matapos siyang kaladkarin, dalhin sa liwasan, dahil sa bintang na siya kakalunya ng isang may-asawa.

“Ano ang masasabi ninyo? Di ba’t karapat-dapat sa kaniya ang mamatay?”

Nag-angat ng ulo ang lalaki at sa malinaw na tinig, sinabi niya: “Sino sa inyo ang walang bahid, siyang unang bumato sa kaniya.”

Sa pagkakalugmok niya sa harap ng lalaki, nagaabang siya sa pagdampi ng mga bato sa kaniyang nanlilimahid at basa sa luha’t dugong katawan. Subalit wala siyang naramdaman.

“Bangon na’t wala na sila,” sabi ng lalaki, masuyo, may pang-unawa ang kaniyang mga salita.

“Huwag mo nang uulitin pa ang magkasala,” sabi nito sa kaniya. At lalo siyang napaluha…

______

Halaw sa kuwento ng babaing pinagbintangang nangangalunya at laging sinasapantahang si Santa Maria Magdalena (Cf. Juan 8: 3 – 11)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s