ang baliw*

Carlo Doci’s “Salome and the Head of St. John the Baptist”

“Naririyan na naman ang ermitanyo,” sabi nila. Subalit makapangyarihan ang tinig nito. Hindi mapasusubalian ang hatak ng kanyang pagkatao. Sino nga ba ang dapat maniwala sa taong nakadamit sako, kumakain ng insekto at pulot, at laging nasa ilang? Wala… pero ang katotohanan sa kaniyang tinig, hindi nila mapasinungalingan.

Milagro, sabi nila ang kapanganakan niya. Matanda na ang kanyang mga magulang at baog pa ang kaniyang ina. Pero, isang araw, iniluwal ang isang malusog na sanggol na lalaki. Ang napiping ama, ang nagsabi ng kaniyang magiging pangalan.

Hindi siya ang magpapalaya sa bayang malaon nang inalipin, paglilinaw niya. Hindi siya, hindi siyang nakadamit sako, mahaba ang buhok, kumakain ng balang at pulot, at laging nasa ilang.

Alam niya ang kapalit ng kaniyang ginagawang pagbubunyag ng kasinungalinga’t kawalang katarungan sa kaniyang bayan… pero hindi niya ito alintana. Hinahatak siya ng isang puwersang hindi niya maipaliwanag. Kaya nga siya, siya na nakadamit sako, kumakain ng insekto’t pulot, at mahaba ang buhok, gusgusin ang laging sumisigaw: “Ako ang tinig sa ilang, patagin ninyo ang Kaniyang mga landas.”

Isang araw, nagulantang ang buong bayan… ang kaniyang ulo, nasa ibabaw ng pilak na pinggan…. dahil sa pagmamahal niya sa kabanalan at katotohanan…. wala na siya ngunit naroroon pa rin, umaalingawngaw ang kaniyang tinig sa ilang…

—–

* Inspirado ng buhay ni San Juan Bautista…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s