Isang kuwento

Nangako sa isa’t isa ng wagas na pagsuyo,
ano’t napagod yaring ating mga puso?
Salat sa dilig na pag-irog, pag-ibig,
Daho’y malalanta, matitira’y siit…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s