Buwis*

larawan mula sa http://gerhardy.id.au/pent04_08.htm

MARAMING sitsitan ang kanyang naririnig, pawang laban sa kanya ang mga salita.

“Narito na ang dahupang, ang mandaraya!” wika ng isa. Bagaman hindi nakatingin sa kaniya, batid niya, siya ang pinatutungkulan ng magaspang na pangungusap.

Nasanay na siya sa gayong mga usapan. Parang pagkain na lamang ng almusal, tanghalian at hapunan ang pagtanggap ng mga pag-uyam. Sa pag-upo niya sa kaniyang luklukan, sa harap ng mesang punumpuno ng salapi, pakiramdam niya–nakakulong siya sa isang piitang hindi napalilibutan ng mga rehas, gayunman wala siyang magawa upang mapawalan ang sarili. Kailangan niyang mabuhay.

“Ito ang bayad ko para sa buwang ito,” matabang na sabi sa kaniya ng kaharap. Binilang niya ang salapi, 100 pirasong pilak lahat.

“Salamat,” pakli niya sa kausap. At marami pang sumunod na nagbayad ng taripang isinusuka ng lahat. Siya man, tila namamanhid na rin sa pagtanggap ng salaping alam niyang mula sa dugo at pawis ng karaniwang mamamayan. Batid niya, bilang kuntador,** na labis-labis ang halaga ng ibinabayad nila sa kapirasong lupa, sa katiting na kita. Gayunman, wala siyang magagawa. Tau-tauhan lamang siya. Wala siyang magagawa… tau-tauhan…

Narinig niyang may tumawag sa pangalan niya habang wala sa loob na nagbibilang ng salaping buwis. Mayroong kakaibang hatak sa kaniya ang tinig. Napatitig siya sa tumawag, at may kung anong humaplos sa kanyang dibdib. Walang kaginsa-ginsa’y iniwan niya ang mesang matagal na ring nagkulong sa kaniya. Parang may nagkalas sa pagkakagapos sa kaniya, sa munting kubakob na iyon na nagsilbing tanggapan niya sa mahabang panahon. Sumunod siya sa tawag, at kailanman hindi na siya lumingon dahil batid niyang higit pa sa salapi ang makakamtan niya sa pag-iwan sa opisyong matagal nang sumisingil sa kaniyang kaluluwa ng kakaibang uri ng buwis…

—-

* Halaw sa pagkakatawag kay Levi, na naging Mateo. Hango sa mga sulat nina Mateo (9:9); Marcos (2:13); at Lucas (5:27, 28).

* * accountant sa Ingles.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s