lihim

Hindi mo lang alam, kung paano ko sinasamba ang larawan mo, ang iyong anino. Kahit bawal, hayaang simsimin ang bawat sandali ng ligayang dulot ng lihim kong pag-ibig na hindi maihayag, sapagkat hindi maari —

bawal man ito
damdamin ko na lihim
tuloy ko pa rin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s