Ilusyon

Huwag kang papapatibong
sa huni ng munting ibon
luluksu-lukso, tatalun-talon
sa mga sanga-sanga at dahon
ng isipang tuliro, naglilimayon
baka makita na lamang sarili
nasalakab ng huwad na intindi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s