Memoriam

Hinaplos ko ng palad
Ilang piraso ng ala-ala
Taglay mukha mong kupas
Nakatatak sa pilas ng aking diwa.

Tinahak ng mga daliri
Bawat guhit at gurlis
Idinampi sa mga labi
Iyong pakla at tamis.

Ay! Limutin mang pilit
Parang hamog sa umaga
Sa dahon ng gunita’y hahalik
Ngunit tuksong mawawala
Lulukso sa langit
Kapag hinagkan ng kawalang init…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s