Posted in poem

tama pa bang asamin kong makita ka?

isinumpit ko sa hangin
pag-asang muling
magtatagpong tingin
sa dating tagpuan.
subalit ibinalik sa akin —
munting hugong
katotohanang kailanman
asamin mang matindi’y
hindi na magtatagpo kailanman.
at kung magtagpo ma’y
sa sulok ng isip at puso ko na lamang.

Author:

Isa lamang ordinaryong miron at mapangarapin si Noel Sales Barcelona na nagnanais magsulat ng hinggil sa kaniyang nadarama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s