Bagong Taon

matapos pagpagan
alikabok sa hangin
ng mga kuwitis at halakhak
magsisimula nang kumumpis
dahon ng kalendaryong hawak.
luha’y namamalisbis
saklot ng tuwa at lumbay
bawat naghahangad
ng magandang buhay
ngayong taong bago na naman.
ngunit ang pait ng taong nagdaan
nananatili ang lasa sa bibig ng kaluluwa
libingang nagnganga
kalungsura’t kanayunan
pabrika’t kaparangan
dahil bukas ng marami’y
hawak ng iilang sukaban.
ngunit naghahangad pa rin
umaasam pa rin
na sa pagkalagas ng dahon
ng mga buwan at taon
ay sasapit din ang araw
na makawawala rin
sa pagkaparool.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s