Mga mukha ng Pasko

Larawan mula sa http://listentogrammie.blogspot.com

NANLILIMAHID pagkaminsan ang mukha ng Pasko. Marurusing na palad na nakalahad at naghihintay ng kalansing ng piso para kahit paano, may mailaman sa hungkag na tiyan at mabuhay nang kaunti ang aandap-andap na pag-asa ng isang Maligayang Pasko.

Ayon sa pinakahuling sarbey ng Social Weather Stations hinggil sa karalitaan at kagutuman, umabot mahigit 10 milyong pamilya ang sinasalat sa kabuhayan at 31.1 porsiyento ng populasyong Pilipino ang nakararanas ng gutom.

Katulad ng mag-asawang Jose at Maria noong gabi ng panganganak kay Jesus, gayundin naman ang milyun-milyon nating kababayang nagdiriwang ng kanilang Kapaskuhan na wala man lamang bubong sa kanilang ulunan. Ayon sa Urban Poor Associates, 3.1 milyon ang itinuturing na mga iskwater, o nakikisilong sa ilalim ng mga tulay, sa gilid ng estero, sa ilaim ng flyover, at nakikitirik sa lupaing hindi naman nila pag-aari. Ang niyuping mga lata, kahon ng prutas, tagpi-tagping sako, at inaanay na mga kahoy ang nagsisilbing suhay, atip at dingding ng kanilang tahanan. Sa marurusing na kubakob na ito, binubuo nila ang kanilang mga pangarap—para sa sarili at para sa kanilang mga anak na kadalasan, winasak ng pangamba at karahasang dulot ng demolisyon.

Ulila ang mukha ng Pasko. Sila ang mag-isang inaalagaan ang kanilang mga sarili dahil ang nagmamahal sa kanila’y malayo o hindi matagpuan, gaya ng mga desaparcedos o yaong biktima ng puwersahang pagkawala. Sila ang nangamatayan ng mga anak, magulang, kamag-anak, kakilala’t kaibigan dahil sa nagdaang mga sakuna at kapahamakan. Sila ang mga bilanggong walang dalaw o nalimutan na ng lipunan. Sila ang mga distiyero dahil sa sariling kagustuhan o sa kagagawan ng ilan. Sila ang mga nagpasyang tumawid ng dagat at liparin ang himpapawid para maghanapbuhay sa banyagang mga lupain—kaya masasabing dayuhan din ang mukha ng Pasko.

Maraming pagkakataong magatla at kulubot din pagkaminsan ang mukha ng Pasko. Sila ang matatandang nangangailangan ng ating kalinga, mga babaing balong naghahangad ng paglingap mula sa kanilang mga anak na tila nalimutan na ang kanilang inukol na panahon at lakas, pagmamahal at pagkalinga, noong sila’y mga musmos pa. Sila rin ang mga nangungulilang matanda sa mga tahanang paalagaan ng maygulang na inabandona o kusang ipinaampon ng kanilang mga anak dahil pabigat lamang ang tingin sa kanila.

Madalas ding bata ang mukha ng Pasko—mga bagong silang na sanggol, na dulot ay katuwaan sa kanilang mga magulang; mga batang nasa lansangan at namamalimos, nagpupumilit na aliwin sa disintunadong awit ang kanilang manlilimos; sila ang mga batang nasadlak sa maruruming gawain at inilagay sa limot ng isip ng lipunang sa kanila’y doon nagluklok.
Piso ang mukha ng Pasko. Kapuna-puna ang pagkalunod ng mga tao sa magagara at magagarbong regalo’t palamuting pampasko, mga damit na uso, at mamahaling mga pabango, mga kolorete at mga alahas na kumikinang, subalit dumuduro sa mga mata ng puso at isip ng maraming walang laman ang bulsa at tiyan.

Subalit ano nga bang talaga ang dapat na maging mukha ng Pasko? Mukhang nagmamahal at kumakalinga, mukha ng mga palad na handang gagapin ang isa pang palad na lipakin, magaspang at sugatan dahil sa karalitaan, mukhang may mga labing nakaguhit ang ngiting matamis at tunay para bigyang kasiyahan ang nalulungkot at nalulumbay, mukhang may mga bisig na handang alalayan ang mga nanghihina, nawawalan ng pag-asa at nanglulupaypay. Sa madaling salita, pagibig, pagmamahal, pagkalinga, pagdamay ang dapat na maging mga mukha ng Pasko. Bakit? Dahil ay kahulugan mismo ng Pasko ay wagas na pag-ibig… [Isinulat para sa PINAS Global Newspaper]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s