at naghahanap pa rin ako

sinusundan ko pa rinmga yapak mo
sa lansangan ng gunita
inaasam na matukoy
kung saan nagtungo
at saan ka nagmula
gayunman bigo ako
na makita anino mo
pero, puso’y di mapapagod
maghahanap pa rin ako…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s