PAMAHIIN

Larawan mula sa http://fantasyknuckleheads.com/lucky-number-13-three-late-round-receivers-you-must-target/

KUNG mapamahiin ako, hinding-hindi ako gagamit ng PC station na ito. PC number 13. Ang numero 13 para sa mga naniniwala sa Feng Shui ay malas. Si Erap (Joseph Estrada), kaya minalas dahil siya ang ika-13 presidente ng Republika de Lata, este Republika ng Pilipinas pala.

Sa pana-panahon, gusto kong maniwala sa pamahiin. Sa kamalasan ng tumatawid na pusang itim, na madalas nasasagasaan dahil hindi siya nakikita sa dilim, at natutulala siya kapag natatamaan nang matinding liwanag. Sa basag na salamin dahil ipinakikita nito ang pangit na repleksyon ng iyong pagkatao—pirapiraso at iba-iba ang laki at hugis; at kapag natibo ka ng basag na salamin, matagal gumaling dahil sa asoge (mercury) na nakahalo rito. Impeksiyon sa dugo ang maaaring ikamatay mo. Sa mga aswang at sa mga maligno, dahil marami niyan dito. At karamihan sa kanila, nagkukunwaring tao. Karamihan nga sa kanila nasa matataas na puwesto ng gobyerno at negosyo.

***

Kamakailan lamang, tinawagan ako ng isa kong pinagtatrabahuhan at sinabing kailangang ayusin ang “gusot” na ginawa ko. Baka kasi “malugi” ang kanilang “negosyo”. Isa silang non-governmental organization na nakikipaglaban para sa kapakanan ng inaaping manggagwa. Iyon lang, takot silang mabulgar na kontra-katiwalian sila. Kasi nga naman, sa isang kibot at isang kibo, maaring matalo ang kanilang inilalabang mga kaso. Nauuwaan ko ito. Mahirap nga namang makipaglaban at makipagbuno sa naghaharing sistema laluna’t kailangan mong umayon pansamantala sa sistema dahil kapag hindi, lagot ka! Patay kang bata ka dahil ang mga kasong ilalaban mo sa hudikatura, tiyak na sa basura lang mapupunta.

Minsan, parang gusto kong maniwalang sa kasabihang ang matatapang ay hindi naman talagang matapang; may itinatago rin silang karuwagan. Maging ako, marami akong itinatagong karuwagan sa pagkatao ko. Pero ipinaglalaban ko pa rin ang anumang dapat ipaglaban dahil naniniwala akong wala nang ibang gagawa nito para sa akin. Ang buntot ko ay hila ko, ang sungay ko ay sunong ko, at walang ibang maghihila ng buntot ko at ng sungay ko maliban sa akin.

Naisip ko, may siyentipikong paliwanag din siguro ang pamahiin. Dahil nagkatotoo ang mga ito sa maraming pagkakataon. Nakita ko nang maaaring mangyari ito. Ang pagsalunga sa kabalintunaan ng buhay. Ang matatapang ay hindi naman talaga matatapang laluna’t mayroon din silang interes na pinangangalagaan.

Marahil, magtatanong kayo kung ano itong tinutukoy ko? Ayaw ko nang magsalita. Naniniwala kasi ako sa pamahiin na kapag nag-ingay ka sa araw ng Lunes, maaaring maging maingay ang buong buhay mo sa buong linggo. Ayaw ko nang ingay. Gusto ko ng katahimikan din naman. 🙂

Advertisements

2 thoughts on “PAMAHIIN

  1. hindi rin ako mapaniwalain sa mga pamahiin. Pero minsan yung mga kasabihan sa tingin ko e for good purpose. Ginagawan lang nila ng istorya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s