Walang pamagat

Kabiyak mo ang hirap
Samantalang kalaguyo
Ang ‘sang kahong alaalang
Inaagiw sa sulok ng utak:

Samu’t sari
Subalit iisa ang kulay…
Makutim na puting
May bahid ng dugo.

Luha.
Pawis.
Latak ang siyang
Nalabi sa dangal.

Bakit kailangang danasin
Ang di-matapus-tapos
Via Crucis tila.

Marahil,
Parusa.
Gagad ng isip.

Subalit tutol
Ang tibok ng iyong puso.

Dasal sa gabi at araw—
Nawa’y pawiin ang sakit
Na nararamdaman.
Ialis sa pagkabusabos
Sa kamay ng Patriyarkal,
Poon ng sangkalupaan.

Tahan.
Tangan na ang balaraw.
Hahatol ang timbangan.
Ikaw at ang busabos
Ang papanigan.

(Marso, 2005)

Advertisements

2 thoughts on “Walang pamagat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s