Sakaling hindi kayo maturol ng aking mga tula… (Para sa Desaparecidos)

Kung hindi kayo matagpuan

niyaring tula kong luhaan

hayaang tula’y maglakbay

sa pusong may pagmamahal

at kanila akong tulungang

apuhapin sa liwanag at karimlan

alaala ninyong hindi mawatasan

kung sa gubat o libingan

nagsipanakbo noong araw

nang kayo’y mawala’t sukat

at dumating sa aking ulirat

katotohanang nandudumilat —

wala kayo’t hindi na mahagilap!

Bagaman puso’y mapanglaw

Dibdib ay pumapalahaw

ng mga tulang umaasam

na kakatok kayo sa pintuan

at yayapusin balang-araw:

Kumikitig dito isang sumpa —

Sumpang anaki’y kampilan

Isang sulong nagliliyab

Hindi kami tutugot hangga’t

may hininga at ulirat

Kami ay maghahanap

Sa burol, parang at gubat

Sa nagngangang libingan

at maging sa alon ng dagat.

Kung hindi matagpuan

Sila naman ang hahanapin

Mga demonyong nagdulot

sa inyo at sa amin

ng di matingkalang hilahil —

Sa hudyat ng budyong,

ng bala at kanyon

Ibababa ang hatol sa mga halimaw

Na sa inyo’y lumuoy!

Unang nalathala bilang isang paskil sa Facebook, 2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s