pahinga (kay Jane… isang kakilala)

Alam kong pagod ka na at ibig mo nang mamahinga sapagkat sa puso mo ay parang wala nang mahahanap na pagsinta. Ang diwa’y lito at batbat ng problema maging ang katawan ay pagod sa maghapong paggawa. Minsan hindi natin nababatid na napapagod tayo sa mga bagay na hindi naman dapat talagang pagpaguran. Oo, kailangang kumayod para malamnan ang bulsa at tiyan subalit atin yatang nalilimutan:

…ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? (Cf. Mat. 6:25)

Naghahanap tayo ng katugong karnal na pag-ibig subalit napagtanto na ba natin na walang hihigit kaysa sa banal na pagibig ng Diyos? Sabi nga niya:

Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya’t magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. (Isa. 43: 4, ang Dating Biblia)

Sa ngayon, bakit ka mangangamba, kapatid kong marikit at maganda?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s