Posted in Other, poem

Elipsis

sa pagitan ng mga salita
malaking patlang
tatlong tuldok
ang tulay
ng diwang di mag-ugnay.
subalit ang palaisipan
matapos ang patlang
maari kayang madugtungan
ang isang nakaraan
kahit pa di natatapos
ang tawag ng kasalukuyan?

Author:

Isa lamang ordinaryong miron at mapangarapin si Noel Sales Barcelona na nagnanais magsulat ng hinggil sa kaniyang nadarama.

2 thoughts on “Elipsis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s