Halik

Kung hahagkan kita
Ng halik na mapait—
Sa paglapat sa labi’y
Ito kaya’y tatamis?

Gamot kaya itong
Kayang paghilumin
Ang sugat na nag-ukok
Sa kaibuturan ng damdamin?

Kung gagawaran ka
Ng mainit na halik—
Pulot ba itong walang kasintamis
O lasong sa libing maghahatid?

Kung hahalikan kita
Nang buong suyo’t tamis—
Hindi kaya papait
Ang lasa ng halik
Kung matuklasang
Sa puso’y iba ang katalik?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s