GISING NA KA ANDRES, GISING NA!

Iwasiwas mong muli
Ang tabak mo, Andres
Kitlin damong makamandag
Putulin, mga punongkahoy
Na walang bunga’t lilim
Sa Bayan mong liyag.

Kargahan mo ng punglo
Pistolang nasa baywang
At iputok upang basagin
Katahimikan ng karimlan
Muli mong iwagayway
Bandilang pula.

Ihanda mo kaming muli, o Gat Andres
Sa isang digmaan
Muling akayin kami
Sa landas ng kalayaan!

Lungsod ng Antipolo, Lalawigan ng Rizal
Hulyo 8, 2011 (Isang araw matapos ipagdiwang ang ika-115 taong pagkakatatag ng Katipunan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s